Triển khai "Quản lý dự án theo Agile"

  16/04/2018

Khóa học về quản lý dự án phần mềm theo Agile/Scrum sẽ khắc phục những tình huống khó khăn thường gặp trong thực tế:
Bạn là người quản lý dự án có kinh nghiệm, có thể bạn rất giỏi quản lý dự án theo mô hình PMP hay CMMI nhưng bạn vẫn thấy nhức đầu và mệt mỏi vì các lý do:
• Yêu cầu dự án rất mơ hồ và khó xác định ngay từ đầu,
• Khả năng thay đổi yêu cầu thường xuyên,
• Khách hàng yêu cầu nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường
• Nhân viên của bạn phải làm việc ngoài giờ quá nhiều,
• Nhân viên ít chủ động trong công việc, năng suất lao động chưa cao,
• Khối lượng tài liệu lớn trong một dự án làm bạn thấy mệt mỏi.
Khóa học sẽ là liều thuốc tốt nhất để giải quyết những vấn đề trên một cách có hiệu quả, đặc biệt, với các dự án trong ngành sản xuất và dịch vụ phần mềm máy tính.
Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được:
• Trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và công cụ quản lý dự án theo chuẩn PMI-ACP.
• Thu nhận được kinh nghiệm quản lý dự án thực tế từ giảng viên, có cơ hội trải nghiệm trên các vấn đề thực tế (case study). Được giới thiệu tài liệu mẫu của một dự án thực tế.
• Giới thiệu các công cụ hỗ trợ quản lý dự án (tools) cũng như hướng dẫn cách áp dụng các công cụ này trong công việc quản lý dự án.

Hình ảnh khóa học:

Bình luận

Tin tức mới