Triển khai khóa học:"Tính năng mới dành cho quản trị CSDL"

  22/05/2017

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức nhằm tăng cường tính an ninh bảo mật, quản lý hiệu suất của các tính năng và tùy chọn trong CSDL.

Nhứng tính năng mới được giới thiệu trong khóa học:

  • Quản lý CSDL chứa nhiều thành phần và các CSDL có thể hoán đổi được.

  • Cấu hình và  tối ưu hoá CSDL tự động.

  • Di chuyển dữ liệu trực tuyến.

  • Tính năng mới về thời gian đối với CSDL lưu trữ

  • Tính năng bảo mật và các đặc quyền của nhà quản trị. Phân tích các tình huống ưu tiên và xử lý dữ liệu.

  • Nâng cao hiệu suất và các tùy chọn CSDL trong bộ nhớ.

  • Tối ưu hóa kế hoặc bằng ADDM Real-Time (thời gian thực); So sánh các giai đoạn ADDM

  • Sử dụng tính năng nâng cao của chức năng Quản lý tài nguyên

  • Các bài tập thực hành hướng đến các tính năng mới trong quản trị CSDL, giám sát, quản lý CSDL, những bản vá lỗi CSDL được giới thiệu đến học viên trong suốt khóa học.

15 học viên tham dự khóa học đã đánh giá rất cao về những kiến thức, những bài học thực hành mang tính thực tiễn cao mà khóa học mang lại. 

Bình luận

Tin tức mới