Triển khai khóa học thứ 3 trong chương trình Tập huấn Công nghệ thông tin cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone tại Hà Nội

  07/11/2016

Lớp cuối cùng trong chương trình Tập huấn Công nghệ thông tin cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone được diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng của các cán bộ đến từ ban CNTT, trung tâm CNTT, công ty Mobifone khu vực 1,4 và 5.

Chương trình tập huấn tuân thủ theo chủ trương trang bị những kiến thức về giải pháp Công nghệ thông tin của Tổng công ty. Sau khóa học các học viên sẽ nắm được:

- Giới thiệu và tập huấn sử dụng DOCless, Workon, SocialME, MobiGo...

- Chia sẻ những kinh nghiệm về các giải pháp CNTT.

- Thống nhất mô hình phối hợp giữa kinh doanh và CNTT

Một số hình ảnh khóa học triển khai tại Hà Nội:

Bình luận

Tin tức mới