Triển khai đào tạo chính hãng Microsoft: "Performance Tuning and Optimizing SQL Databases"

  26/06/2017

Khóa học trong 4 ngày theo chuẩn chính hãng Microsoft cung cấp cho học viên những kiến thức về quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL server. Ngoài ra, những kỹ năng nhằm điều chỉnh và tối ưu hóa CSDL cũng sẽ được giới thiệu trong khóa học.

Với những kiến thức yêu cầu ở trình độ chuyên sâu trong việc tối ưu hóa CSDL, giảng viên của khóa học đã chia sẻ và làm rõ những yêu cầu, giải đáp những thắc mắc của học viên bằng những case study thực tế, mang tính ứng dụng cao. Thông qua những bài lab thực hành, học viên đã có những giải đáp cho những tình huống gặp phải trên thực tế và đánh giá cao về chất lượng của khóa học.

Sau khóa học, học viên sẽ nắm được:

  • Mô tả tổng quan kiến trúc của SQL Server và các thành phần khác nhau của SQL server.
  • Mô tả mô hình thực hiện SQL Server, chờ đợi và hàng đợi.
  • Mô tả các khái niệm lõi  I / O, kiểm tra hiệu năng.
  • Mô tả các khái niệm kiến trúc, những bài lab thực hành liên quan đến tệp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu người dùng.
  • Mô tả khái niệm về kiến trúc và thực tiễn tốt nhất liên quan đến truy cập đồng thời, giao thức.
  • Mô tả tối ưu hoá và cách xác định và khắc phục các vấn đề về truy vấn.
  • Mô tả các khái niệm kiến trúc, các tình huống khắc phục sự cố và thực tiễn tốt nhất liên quan đến Cache trong kế hoạch.
  • Mô tả các khái niệm kiến trúc, kế hoạch về khắc phục sự cố và các kịch bản.
  • Giải thích kế hoạch và kỹ thuật thu thập dữ liệu nhằm phân tích.
  • Năm được các kỹ thuật nhằm xác định và chẩn đoán nghẽn để cải thiện hiệu suất tổng thể.

Hình ảnh khóa học:

Bình luận

Tin tức mới