Triển khai: "Đào tạo Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho cán bộ tin học cấp Cục DTNN khu vực"

  21/02/2018

Sự phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu hạ tầng hệ thống CNTT và các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động nghiệp vụ (hệ thống CNTT) của ngành dự trữ, đòi hỏi đội ngũ CBCC nói chung và cán bộ làm công tác tin học phải có trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin ở mức độ phù hợp để tiếp nhận, triển khai, khai thác, vận hành, quản lý và kiểm soát được hệ thống CNTT ứng dụng công nghệ mới. Dựa trên thực tiễn đó, công ty Cecomtech đã phối hợp với Cục CNTT - Tổng cục DTNN triển khai chương trình đào tạo Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho cán bộ tin học cấp Cục DTNN khu vực. Khóa đào diễn ra trong 05 ngày được thiết kế dựa trên thực trạng tại Tổng cục Dự trữ nhà nước.

Khóa học cung cấp cho học viên những nội dung:

  • Mạng truyền thông
  • Hệ điều hành, máy chủ và sao lưu dự phòng
  • An toàn, bảo mật thông tin
  • Hướng dẫn và thực hành quản trị vận hành hệ thống, các thiết bị hiện có tại các đơn vị
  • Cập nhật các quy định về quản lý công nghệ thông tin

Bình luận

Tin tức mới