Triển khai chương trình tập huấn đào tạo nghiệp vụ tại Quảng Ninh

  17/05/2019

Nội dung khóa học bao gồm:

- Lập dự án đầu tư

+ Tập trung vào loại dự án mua sắm thiết bị

+ Bố cục, nội dung cơ bản cần có

+ Tính toán hiệu quả đầu tư

- Công tác thẩm định phê duyệt dự án đầu tư

- Dự toán công trình

- Lập dự toán dự án đầu tư

- Lập dự toán mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên

- Thẩm định phê duyệt dự toán

Một số hình ảnh khóa học:

Bình luận

Tin tức mới