Triển khai chương trình đào tạo: "Quản trị kênh phân phối" cho Vinaphone

  10/01/2017

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc tạo được lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, việc duy trì về sản phẩm, quảng cáo, khuyến mại, cắt giảm giá bán…chỉ có lợi thế ngắn hạn. Trong khi đó, việc tập trung phát triển mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn. Xây dựng kênh phân phối thành công là một khởi đầu tốt đẹp trong quá trình tiếp cận thị trường của doanh nghiệp, nhưng không chỉ dừng lại ở xây dựng hệ thống phân phối, vấn đề đặt ra sau khi “xây dựng”  “quản lý”. Các doanh nghiệp cần phải có một đội ngũ quản lý kênh, giúp kênh hoạt động một cách hiệu quả.

Khóa học đi sâu vào:

- Mô tả hoạt động của hệ thống phân phối chuyên nghiệp theo 2 chiều

- Hệ thống chỉ số

- Hệ thống quy trình

- Hệ thống báo cáo

- Quy chuẩn nhân sự

- Quy chuẩn lập kế hoạch cho từng cấp

- Quy chuẩn họp và triển khai 

- Định hướng phát triển hệ thống phân phối

Hình ảnh khai giảng khóa học:

 

Bình luận

Tin tức mới