Triển khai chương trình đào tạo: "Quản lý dự án chuyên nghiệp" theo chuẩn PMI

  17/04/2017

Khóa học "Quản lý dự án chuyên nghiệp" theo tiêu chuẩn của PMI được dẫn dắt bởi giảng viên có hơn 13 năm kinh nghiệm giảng dạy và trực tiếp quản lý những dự án lớn tại Việt Nam và nước ngoài. Với kiến thức thực tiễn cao, cùng nguồn kiến thức thu thập được trong quá trình công tác tại các nước tiên tiến: Thụy Sỹ, Mỹ. Giảng viên đã mang lại cho học viên những bài học thực tế mang tính ứng dụng cao và hiệu quả.

Những kiến thức được cung cấp trong 5 ngày học và thời gian ôn tập thực tế sẽ dảm bảo cho học viên thi đỗ chứng chỉ PMP của PMI. Nội dung của khóa học bao gồm:

Module 1:  Các Khái Niệm Về Quản L‎ý‎ Dự Án
Module 2:  Năm Nhóm Quy Trình Quản L‎ý Dự Án
Module 3:  Quản L‎ý Phạm Vi Dự Án
Module 4:  Quản Lý Thời Gian
Module 5:  Quản Lý Chi Phí
Module 6:  Quản Lý‎ Chất Lượng
Module 7:  Quản Lý Nguồn Nhân Lực
Module 8:  Quản L‎ý truyền thông Dự Án
Module 9:  Quản L‎ý Rủi Ro Dự Án
Module 10:  Quản L‎ý Mua Sắm Trong Dự Án
Module 11:  Quản Lý‎ Tích Hợp Trong Dự Án  
Module 12: Ôn Tập & Kiểm Tra Thi Thử PMP

Bình luận

Tin tức mới