Tổ chức triển khai IBM Integration Bus V10

  24/10/2017

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị IBM Bus Integration; Trong khóa học này, học viên sẽ được học cách quản lý IBM Integration Bus trên các hệ điều hành phân tán, chẳng hạn như Windows, UNIX và Linux bằng cách sử dụng các giao diện quản trị của IBM Bus. Các giao diện này bao gồm giao diện người dùng, web tích hợp IBM Integration Bus và các lệnh IBM Integration Bus. Các bài tập thực hành sẽ cung cấp các kiến thức về quản trị IBM Integration Bus như quản lý các thành phần chạy của IBM Integration Bus; theo dõi các ứng dụng dòng chảy tin nhắn và cấu hình bảo mật.

Ngoài ra, Khóa học IBM Integration Bus V10 Application Development I sẽ hướng dẫn học viên cách sử dụng dạy bạn cách sử dụng IBM Integration Bus để phát triển, triển khai và hỗ trợ các ứng dụng dòng chảy tin nhắn. Các ứng dụng này sử dụng các cấu trúc liên kết tin nhắn khác nhau để truyền tải các thông điệp giữa người yêu cầu dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời cho phép các tin nhắn được định tuyến, chuyển đổi và xử lý.

Hình ảnh khóa học:

Bình luận

Tin tức mới