Tổ chức triển khai chuỗi chương trình đào tạo "Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"

  11/12/2017

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ thuật cần thiết trong xây dựng, duy trì và phát triển những mối quan hệ trong công việc và trong cuộc sống một các hiệu quả thông qua giao tiếp. Sau khi hoàn tất chương trình, người học có thể: 

  • Hiểu và biết cách xác định các yếu tố cần thiết cũng như hướng đến thái độ tích cực trong giao tiếp hiệu quả; 
  • Tăng cường khả năng giao tiếp trong cuộc sống cá nhân nói chung và trong công việc, kinh doanh nói riêng; 
  • Nâng cao kỹ năng và nghệ thuật giao tiếp, cũng như hoàn toàn có khả năng tự tin trước bất cứ tình huống nào trong cuộc sống cá nhân và công việc.

Các khóa học được dẫn dắt bởi chuyên gia nhiều kinh nghiệm Nguyễn Quốc Cường. Một số hình ảnh khóa học:

Bình luận

Tin tức mới