Tổ chức chương trình đào tạo Tập huấn Công nghệ thông tin cho Tổng công ty Viễn thông Mobifone

  03/11/2016

Chương trình tập huấn về Công nghệ thông tin 2016 được tổ chức trên diện rộng và tuần đầu của tháng 11 triển khai song song tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương trình tập huấn tuân thủ theo chủ trương trang bị những kiến thức về giải pháp Công nghệ thông tin của Tổng công ty. Sau khóa học các học viên sẽ nắm được:

- Giới thiệu và tập huấn sử dụng DOCless, Workon, SocialME, MobiGo...

- Chia sẻ những kinh nghiệm về các giải pháp CNTT.

- Thống nhất mô hình phối hợp giữa kinh doanh và CNTT

Một số hình ảnh khóa học triển khai tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh:

 

Bình luận

Tin tức mới