Tiếp tục triển khai đào tạo cho "Dự án Vườn ươm doanh nghiệp"

  06/06/2017

Nhằm tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp nắm được những kiến thức để phát triển, Dự án đã đồng hành cùng Cecomtech triển khai 2 khóa học “Kỹ năng quản trị và sử dụng thời gian hiệu quả” và “Kỹ năng quản trị và hiểu các con số tài chính”. Những nội dung thực tiễn được giới thiệu trong khóa học đã được học viên đánh giá rất cao và mong muốn được tham gia những chương trình tương tự. 

Nội dung khóa học:

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ VÀ SỬ DỤNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Thời lượng: 03 ngày

 • Tâm thế xuất chúng
 • Quy trình thực hiện công việc hiệu quả
 • Hoạch định và kiểm soát công việc cá nhân
 • Hoạch định và kiểm soát công việc của nhóm
 • Hoạch định và kiểm soát nguồn lực bị chia sẻ
 • Quản lý thời gian

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ VÀ HIỂU CÁC CON SỐ TÀI CHÍNH

Thời lượng: 03 ngày

Quản trị tài chính doanh nghiệp

 • Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)
 • Đầu tư (Investment)
 • Nợ và rủi ro tài chính
 • Nguồn vốn huy động

Phân tích báo cáo tài chính

 • Phân tích kết cấu
 • Phân tích tỷ số tài chính & các nguyên tắc chung khi phân tích
 • Phân tích khả năng sinh lời
 • Thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE - Return On Capital Employed).
 • Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng
 •  Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp
 • Kết hợp phân tích các tỷ số khác
 • Rủi ro tài chính
 • Tỷ số nợ
 • Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động
 • Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức
 • Tỷ số thị trường chứng khoán
 • Những hạn chế của phân tích tỷ số

 

Bình luận

Tin tức mới