Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo Tiếng Anh theo khung Châu Âu

  24/08/2017

Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR – Common European Framework of Reference) được Hội đồng Châu Âu thiết kế nhằm cung cấp các tiêu chuẩn tham chiếu cho việc học tập, giảng dạy và đánh giá cho tất cả các ngôn ngữ chính của Châu Âu. Theo đó, hiểu biết và kỹ năng ngoại ngữ của một người được đánh giá theo 6 cấp độ chính.Khung tham chiếu xem ngôn ngữ như là một công cụ mà thông qua đó mỗi người có thể đạt mục tiêu của mình, vì vậy những mô tả về năng lực ngôn ngữ trong Khung này đánh giá học viên có thể làm và đạt được gì bằng ngôn ngữ đó.

Chương trình này hướng đến đối tượng học viên từ cấp độ Căn bản (Beginners) đến Trung cấp (Intermediate) theo khung chuẩn thông thạo ngoại ngữ Châu Âu CEFR với các cấp độ: A1 (Căn bản), A2 (Sơ cấp), B1 (Trung cấp). . Mục tiêu của chương trình này nhằm phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ của học viên, đáp ứng các nhu cầu giao tiếp trong đời sống.

Đầu tháng 8/2017, Cecomtech triển khai các lớp học từ trình độ A2 đến B1 cho các cán bộ đến từ Tổng cục Thống kê. Sau khóa học, những học viên đủ điều kiện về kiến thức và số buổi lên lớp sẽ thi chứng chỉ ứng với từng trình độ mà mình tham dự.

Bình luận