Thiết kế Data Center (Certified Data Center Professional - CDCP)

  20/06/2016
MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Khoá Certified Data Center Professional - CDCP được hãng EPI thiết kế giúp học viên hiểu rõ về các thành phần chính của một trung tâm dữ liệu (Data Center), nguyên lý xây dựng và cải tiến hệ thống điện, hệ thống lạnh, hệ thống bảo mật, hệ thống cáp, hệ thống an ninh an toàn,…để đảm bảo Data Center luôn hoạt động ổn định, “sẵn sàng” (hi-available). Khoá học cũng bao gồm các kiến thức về việc quản trị, vận hành và cùng các hoạt động bảo trì cho Data Center.

Sau khi hoàn tất khoá học, học viên có khả năng

  • Lựa chọn một phương án tối ưu cho việc xây dựng Data Center dựa trên nhu cầu của hiện tại và tương lai
  • Hiểu rõ và có khả năng mô tả được các thành phần quan trọng để đảm bảo tính hi-availability của một Data Center cũng như đưa ra một kế hoạch tối ưu để thiết lập và xây dựng một Data Center
  • Hiểu rõ và áp dụng các tiêu chuẩn công nghiệp khác nhau trong Data Center
  • Nắm rõ các công nghệ khác nhau được đưa và trong hệ thống tích điện UPS, hệ thống chữa cháy, hệ thống làm mát, hệ thống giám sát , các tiêu chuẩn về hệ thống cáp,…để lựa chọn, vận hành và quản trị chúng một cách có hiệu quả nhằm đảm bảo Data Center luôn hi-availability với chi phí thấp nhất.
  • Rà soát và kiểm tra lại hệ thống cung ứng điện để không xảy ra tình trạng ngừng hoạt động (downtime) của Data Center.
  • Gia tăng khả năng làm mát Data Center một cách có hiệu quả bằng việc sử dụng công nghệ và phương pháp làm mát công suất cao mang tính hiện đại và tiên tiến
  • Thiết kế một kiến trúc mạng (network architecture) hợp lý, có độ tin cậy (reliable) và có khả năng mở rộng, phát triển thêm (scalable) để đảm bảo tương thích với các ứng dụng kỹ thuật, các công nghệ hiện đại được cài đặt trên đó.
  • Hiểu được các nội dung công việc bảo trì để từ đó có thể thương thảo các điều khoản về bảo trì với các đơn vị cung cấp thiết bị nhằm đảm bảo có lợi hơn.
  • Thiết lập chế độ quản lý và giám sát Data Center hiệu quả nhằm cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho người có thẩm quyền thích hợp.
  • Xây dựng và thiết lập các biện pháp đảm bảo an ninh thích hợp, bao gồm cả về quy trình lẫn công nghệ nhằm đảo bảo tính an toàn của thông tin trong Data Center.

THỜI LƯỢNG: 2 ngày

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHOÁ HỌC
Khoá học được thiết kế cho các học viên là những người chịu trách nhiệm về việc xây dựng, cải tiến tính “sẵn sàng” (hi-availabe) nhằm hạn chế tối đa thời gian “chết” (downtime) của Data Center.
 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có nội dung chi tiết khoá học.

Bình luận