Tấn công & Phòng thủ Windows

  27/06/2016

Mô tả khóa học:
Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kĩ năng tấn công và phòng thủ Windows, giúp học viên hiểu rằng việc biết cách xâm nhập vào hệ thống không có nghĩa là bảo vệ được hệ thống khỏi sự xâm nhập. Học viên sẽ được học các phương pháp hack mới nhất và sử dụng các phương pháp tấn công khác nhau trên hệ điều hành Windows khác nhau và các ứng dụng Windows khác nhau.
Cùng với kịch bản tùy chỉnh được thiết lập trong môi trường thực, học viên có thể thấy được các cuộc tấn công có nguy cơ phải đối mặt trong công việc của mình, và làm thế nào để áp dụng các kỹ năng một cách tốt nhất để đảm bảo mạng lưới liên kết một cách an toàn nhất trong tổ chức của mình. Khóa học cung cấp cho học viên không chỉ là kỹ thuật tấn công, mà còn biện pháp đối phó  để bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT, giảm thiểu rủi ro.
Kết quả đạt được sau khoá học:

 •     Khám phá những lỗ hổng  khác nhau trong hệ điều hành Windows
 •     Có khả năng khai thác và tận dụng các lỗ hổng
 •     Khám phá nhiều vụ tấn công hệ điều hành Windows và học hỏi làm thế nào để kiện toàn hệ thống với các kỹ thuật khác nhau
 •     Sử dụng các công cụ khác nhau để đảm bảo môi trường của hệ điều hành Windows
 •     Tìm hiểu làm thế nào để kiện toàn các hệ điều hành trong môi trường tập trung và làm thế nào để áp dụng thực hành tốt nhất đối với cấu hình bảo mật
 •     Hiểu được vai trò quan trọng của máy chủ thường được sử dụng và khám phá làm thế nào để bảo toàn được máy chủ.


Đối tượng tham gia khoá học:
Thâm nhập thử nghiệm, nhân viên an ninh thông tin, quản trị mạng, kỹ sư hệ thống và những ai chịu trách nhiệm về an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu

Thời gian: 5 ngày

Nội dung chi tiết:

 •     Tự động khai thác Windơs với Metasploit
 •     Quét và liệt kê
 •     Khai thác từ xa với Metasploit
 •     Meterpreter
 •     Khai thác Viết cho Windows
 •     EIP - Các Chén Thánh cho hacker
 •     Tràn bộ nhớ
 •     Khai thác trước
 •     Khai thác kỹ thuật giảm nhẹ

Bình luận