Red Hat System Administration III (Quản trị hệ thống RedHat 3)

  24/06/2016

Mô tả khóa học

Khóa học Red Hat System Administration III (RH254) được dành cho các nhà quản trị đã có kinh nghiệm trong việc quản trị HĐH Linux muốn có thêm các kỹ năng về bảo mật và hệ thống mạng của HĐH Linux. Với nhiều bài tâp thực hành trong phòng lab, khoá học là sự kết hợp chặt chẽ  giữa nhiệm vụ quản trị hệ thống với các kỹ năng chuyên sâu. Nội dung chính của khóa họcđược đặt vào việc nâng cao kỹ năng tự động hóa của học viênđể bảo mật các cấu hình, triển khai và quản lý các dịch vụ mạng bao gồm DNS, Apache, SMTP, và chia sẻ tập tin mạng. Ngoài ra, khóa học nhấn mạnh vào các vấn đề bảo mật, bao gồm, giám sát, lọc gói tin, điều khiển truy nhập, và SELinux. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đã có thể sẵn sàng cho kỳ thi RHCSA và RHCE. 

Thời lượng: 4 ngày

Đối tượng tham dự:

 • Các nhà quản trị HĐH Linux muốn trao dồi thêm các kỹ năng bảo mật và quản trị mạng trong HĐH Linux

 • Các kỹ sử CNTT đã có chứng chỉ RHCT/RHCSA và đang muốn có thêm chứng chỉ RHCE

 • Những người muốn có chứng chỉ RHCT/RHCSA những chưa vượt qua được kỳ thi RHCSA trong khóa học Red Hat System Administration II.

Yêu cầu

 • Đã tham dự các khóa học RHCSA Rapid Track Course (RH200) hoặc Red Hat System Administration I & II

 • Đã có chứng chỉ RHCT/RHCSA

 • Có kinh nghiệm tương đương với khóa RHCSA Rapid Track

 • Hoặc có thể vượt qua được bài kiểm tra online tại: redhat.com/explore/pre-assessment

Nội dung chi tiết:

Unit 1 - Getting Started with the Classroom Environment

 • Given a virtualized environment, begin to administrate multiple systems using prerequisite skills

Unit 2 - Enhance User Security

 • Configure system to use Kerberos to verify credentials and grant privileges via sudo

Unit 3 - Bash Scripting and Tools

 • Automate system administration tasks utilizing Bash scripts and text-based tools

Unit 4 - File Security with GnuPG

 • Secure files with GnuPG.

Unit 5 - Software Management

 • Use yum plugins to manage packages and understand the design of packages to build a simple package

Unit 6 - Network Monitoring

 • Profile running services then capture and analyze network traffic

Unit 7 - Route Network Traffic

 • Configure system to route traffic and customize network parameters with sysctl

Unit 8 - Secure Network Traffic

 • Secure network traffic through SSH port forwarding and iptables filtering/network address translation (NAT)

Unit 9 - NTP Server Configuration

 • Configure an NTP server

Unit 10 - Filesystems and Logs

 • Manage local file system integrity, monitor system over time, and system logging

Unit 11 - Centralized and Secure Storage

 • Access centralized storage (iSCSI) and encrypt filesystems

Unit 12 - SSL-encapsulated Web Services

 • Understand SSL certificates and deploy an SSL encapsulated web service

Unit 13 - Web Server Additional Configuration

 • Configure web server with virtual hosts, dynamic content, and authenticated directories

Unit 14 - Basic SMTP Configuration

 • Configure an SMTP server for basic operation (null client, receiving mail, smarthost relay)

Unit 15 - Caching-Only DNS Server

 • Understand DNS resource records and configure a caching-only name server

Unit 16 - File Sharing with NFS

 • Configure file sharing between hosts with NFS

Unit 17 - File Sharing with CIFS

 • Configure file and print sharing between hosts with CIFS

Unit 18 - File Sharing with FTP

 • Configure file sharing with anonymous FTP

Unit 19 - Troubleshooting Boot Process

 • Understand the boot process and recover unbootable systems with rescue mode

Bình luận