Quản trị dự án An ninh Công nghệ thông tin (PMITS)

  23/06/2016

Tổng quan khóa học

Dự án an ninh công nghệ thông tin là một dự án có tính đặc thù của dự án thương mại điện tử. Nội dung chương trình chỉ ra cho chúng ta biết làm thế nào để quản lý các dự án an ninh công nghệ thông tin. Mục đích là để nâng cao mức độ thành công cho các tổ chức cũng như các nhà quản lý CNTT trong các dự án CNTT. Nó như là khuôn khổ hoạt động cho những người muốn thiết kế dự án an ninh CNTT riêng. Khóa học giúp cho học viên củng cố thêm các kỹ năng về công nghệ thông tin kỹ năng quản lý  dự án và cung cấp lộ trình cho việc thực hiện an ninh thông tin trong các tổ chức của họ.

Khóa học quản trị dự án an ninh công nghệ thông tin (PMITS) còn có một mối liên quan là giúp cho học viên tiếp tục để có được chứng chỉ thương mại điện tử chuyên nghiệp của hãng EC-Council, chứng chỉ này cũng bổ xung kiến thức cho học viên trong lĩnh vực kinh doanh.

Khóa học PMITS chuẩn hóa các kiến thức cơ bản cho các nhà kinh doanh chuyên nghiệp bằng cách kết hợp các bài thực hành tốt nhất được xây dựng bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Mục tiêu của EC-Council PMITS đó là nâng cao giá trị cho các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực an ninh thông tin bằng cách giúp họ phân tích các kết quả của dự án. Khóa học cũng cung cấp thông tin ngắn gọn về nội dung của các kế hoạch an ninh công nghệ thông tin  và những tiêu chuẩn pháp lý liên quan tới sự hợp tác an ninh công nghệ thông tin.

Thời lượng: 2 ngày

Đối tượng tham gia khóa học: Các cán bộ quản lý nhân sự có nhiệm vụ lập kế hoạch an ninh thông tin, các nhân viên quản trị mạng, quản trị máy chủ, quản trị hệ thống và các chuyên gia đánh giá những rủi ro.

Nội dung chi tiết:

Module 01: Components of Project Management in IT Security

Module 02: Organizing the IT Security Project

Module 03: Developing the IT Security Project Team

Module 04: Planning the IT Security Project

Module 05: Managing the IT PM

Module 06: Building Quality into IT Security Projects

Module 07: Closing Out the IT PM

Module 08: Define a Corporate IT Project Plan

Module 09: General IT Security Plan

Module 10: IT Operational Security Plan

Bình luận