Phòng thủ tấn công mạng nâng cao - Advanced Network Defense

  01/03/2017

Tổng quan khoá học:

Khoá học trang bị nội dung "Phòng thủ tấn công hệ thống mạng" ở cấp độ chuyên sâu, học viên sẽ nằm trong số ít những người có cơ hội được  tham gia một "trò chơi" mà trong đó học viên sẽ chuyển đổi từ một kẻ tấn công mạng - với những toan tính kỹ thuật, kỹ năng hiểu biết về mạng không dây -  để rồi lại trở thành người bảo vệ hệ thống mạng với đầy đủ những kỹ năng cũng như kiến thức cần thiết để đánh bại đối thủ trong trò chơi này. 

Học viên sẽ có cơ hội được đánh giá các kỹ năng tấn công mạng tiên tiến và những phương pháp chống tấn công mạng mới nhất hiện nay nhằm đưa họ gần hơn với thực tiễn thông qua việc thiết lập một phương pháp thực hành và nhận diện vẫn đề một cách hoàn hảo, từ đó học viên sẽ có cơ hội được áp dụng trong điều kiện thực tiễn sau này thông qua việc xác định và cô lập nhằm giảm thiếu tác động của hoạt động xâm nhập mạng.

 Khóa học cũng bao gồm những lĩnh vực thiết yếu giúp xác định hệ thống phòng vệ xâm nhập mạng. Học viên sẽ có cơ hội được khám phá những phương pháp phát triển danh giới xâm nhập và gia cố cơ cấu hạ tầng tại tổ chức của mình nhằm chống lại những mối nguy cơ xâm nhập mạng tiên tiến nhất. Một khi chiến lược xác định nguy cơ xâm nhập mạng được thiết lập, khóa học sẽ chuyển sang việc chống lại những phần mềm đen, phức tạp mà hiện nay đang ngày càng phát triển và trang bị cho học viên kiến thức về tầm quan trọng của những phân tích trực tuyến và giám sát tức thời.

Mục tiêu đạt được sau khoá học:

 • Xây dựng kế hoạch hạ tầng tổng thể để đối phó với các phần mềm xâm nhập phức tạp.
 • Tích hợp tường lửa tiên tiến Windows Firewalls nhằm trợ giúp phần mềm bảo mật ATTT như IPsec.
 • Phân tích hệ thống dịch vụ quản trị quyền truy cập chủ động RMS và thực hiện công việc của người kiếm soát miền truy cập.
 • Thưc hiện các bước “phá ngục” và xây dựng các bước tương tác có sử dụng module TPM nhắm bảo đảm quyền chống khai thác trái phép.

Đối tượng học viên:

 • Nhân viên thử nghiệm thâm nhập mạng.
 • Nhân viên an ninh mạng
 • Người quản trị mạng và hệ thống
 • Nhân viên đội ứng phó sự cố
 • Nhà hoạch định chính sách bảo mật thông tin
 • Kiểm soát viên kỹ thuật
 • Chuyên gia tư vấn bảo mật thông tin

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết:

 • Module 1: Firewalls
 • Modules 2: Advanced Filtering
 • Module 3: Firewall Configuration
 • Module 4: Hardening: Establishing a Secure Baseline
 • Module 5: Intrusion detection and prevention
 • Module 6: Protecting Web Applications
 • Module 7: Memory Analysis
 • Module 8: Endpoint protection
 • Module 9: Securing Wireless

Bình luận