Kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo hiệu quả

  23/01/2017
NỘI DUNG
Khoá học gồm những nội dung chính dưới đây, được thực hiện theo phương pháp lấy học viên làm trung tâm, cân đối giữa lý thuyết và thực tế, với 40% thời lượng là hướng dẫn của Giảng viên và 60% thời lượng dành cho học viên trao đổi và thực hành.
Phần 1: Chân dung người quản lý mẫu mực
 • Hình ảnh người Quản lý mẫu mực – Liên hệ thực tế.
 • 3 chức năng của Người Quản lý.
 • Phân biệt giữa Quản lý và Lãnh đạo.
 • 4 phong cách quản lý, lãnh đạo.
 • Để trở thành người quản lý hiệu quả.
 • Thực hành.
Phần 2: Kỹ năng giao việc cho nhân viên
 • Giao việc – Lợi ích và những vấn đề thường gặp.
 • 6 bước giao việc cho nhân viên & Kỹ năng thực hiện.
 • Giao việc và trao quyền cho nhân viên.
 • Hướng dẫn và Kèm cặp nhân viên.
 • Đánh giá và nhận xét, góp ý cho nhân viên.
 • Thực hành.
Phần 3: Kỹ năng động viên và khích lệ nhân viên
 • Tại sao người quản lý động viên, khích lệ nhân viên?
 • Tháp nhu cầu Maslow và các nhân tố ảnh hưởng đến động lực cho người đi làm.
 • Nhân viên mong muốn gì từ người quản lý?
 • 20 biện pháp tạo động viên, khích lệ nhân viên ít tốn tiền.
 • Kỹ năng khen ngợi và góp ý cho nhân viên.
 • Thực hành.
Phần 4: Giao tiếp hiệu quả - Công cụ kết nối con người
 • Nguyên tắc trong giao tiếp của người quản lý.
 • Ngôn ngữ nói, ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ viết.
 • Lắng nghe để thấu hiểu và còn hơn thế.
 • Những điều NÊN và KHÔNG NÊN trong giao tiếp của người quản lý với lãnh đạo,
  nhân viên và đồng nghiệp.
 •  Kiểm soát cơn nóng giận khi giao tiếp trong công việc.
 • Thực hành.

Bình luận