Kỹ năng Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

  23/01/2017
NỘI DUNG
Khoá học gồm 04 phần, được thực hiện theo phương pháp lấy học viên làm trung tâm, cân đối giữa lý thuyết và thực tế, với 40% thời lượng là hướng dẫn của Giảng viên và 60% thời lượng dành cho học viên trao đổi và thực hành.
 
Phần 1: Những khó khăn thường gặp khi đánh giá hiệu quả công việc
 • Những khó khăn thường gặp từ phía người đánh giá & người được đánh giá.
 • Thực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại các Doanh nghiệp.
 • Ví dụ và thực hành
Phần 2: Lợi ích của việc đánh giá hiệu quả công việc
 • Lợi ích của đánh giá hiệu quả công việc
 • Định nghĩa: ”Đánh giá hiệu quả công việc là gì?”    
 • Hiểu đúng về mục đích của đánh giá hiệu quả công việc.
 • Ví dụ và thực hành
Phần 3: Qui trình đánh giá hiệu quả công việc
 • Giới thiệu sơ đồ qui trình đánh giá hiệu quả công việc.    
 • Lợi ích của thiết lập mục tiêu công việc.
 • Xác định tiêu chí hoàn thành công việc (KPI).
 • Hướng dẫn nhân viên lập kế hoạch hành động chi tiết.
 • Thực hiện đánh giá.
 • Nghệ thuật phản hồi.
 • Các nội dung chính của một bản đánh giá.
 • Chọn lọc thông tin để đánh giá.
 • Tìm hiểu ý nghĩa các mức độ cho điểm trong bản đánh giá.
 • Tỷ lệ phân bổ của các mức độ đánh giá.
 • Các sai phạm thường gặp khi thực hiện đánh giá hiệu quả công việc.
 • Thực hành trao đổi với nhân viên về kết quả đánh giá hiệu quả công việc.
 • Những điều cần lưu ý.
 • Những bước cần tiến hành sau khi đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
 • Ví dụ và thực hành

Phần 4: Điều kiện thực hiện đánh giá hiệu quả công việc tại Cơ quan, Doanh nghiệp

 • Xây dựng & triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tại Doanh nghiệp.
 • Vai trò & sự hợp tác giữa bộ phận Nhân Sự & các Phòng/Ban khác trong quá trình
  thực hiện đánh giá hiệu quả công việc.
 • Đánh giá 360º.
 • Ví dụ và thực hành.

Bình luận