Khai giảng lớp học thứ 2 - bảo mật WEB nâng cao

  18/11/2016

Khóa học được hướng dẫn bởi giảng viên Karthik Varma – người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh thông tin và giảng dạy các khóa học về bảo mật. Ông Karthik đã tham gia giảng dạy hàng trăm nhân viên an ninh mạng và nhân sự tại các đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp lớn – thuộc danh sách 500 doanh nghiệp về Bảo mật lớn nhất thế giới.

Chương trình học được triển khai từ ngày 14/11 đến hết ngày 18/11/2016 tại Cecomtech Hà Nội.

Một số hình ảnh về khóa học:

Bình luận

Tin tức mới