Khai giảng "Lập trình Web với ReactJS"

  18/04/2019

Công nghệ React nói chung và ReactJS nói riêng là một mảng cực kỳ lớn trong lập trình Web. Trên thế giới ReactJS đã cực kỳ phổ biến, tuy nhiên ở Việt Nam nó mới chỉ nở rộ vài năm gần đây. Đây là dự án nguồn mở được giới thiệu nhiều thứ 5 trên Github. React là framework JavaScript gọn nhẹ dùng để xây dựng giao diện người dùng - ví dụ rõ nét nhất là Facebook và Instagram. React còn là công cụ có thể thay thế cho các framework MVC, như Angular hoặc Backbone, với cấu trúc rõ ràng hơn và tập trung vào tối ưu hiệu năng.

Khóa học “Lập trình web với ReactJS” giúp học viên tìm hiểu và tiếp cận với thư viện hỗ trợ xây dựng các web app ReactJS, hướng dẫn các bạn tiếp cận ReactJS một cách cơ bản, từ việc thiết lập sử dụng tới việc tạo ra các web component để tái sử dụng và kết hợp tạo ra Web App. Ngoài việc bạn thiết kế được layout web, học viên còn có đủ kỹ năng và nền tảng vững chắc để tiếp cận React Native (Mobile App).

Hình ảnh khóa học: 

Bình luận