Khai giảng khóa học "Quản lý dự án chuyên nghiệp"

  19/09/2016

PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp với đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án được các tập đoàn và công ty đa quốc gia trên thế giới công nhận. Hiện nay, chứng chỉ PMP® là thước đo mức độ chuyên nghiệp của các chuyên gia quản lý dự án. Có nghĩa là các dự án quốc tế bắt buộc Giám đốc dự án phải có chứng chỉ PMP®. Các khách hàng lớn cũng yêu cầu công ty thực hiện dự án phải đảm bảo Giám đốc dự án sở hữu chứng chỉ PMP®.

Có thể khẳng định, với chứng chỉ PMP® bạn được thừa nhận đẳng cấp và ghi tên mình vào cộng đồng lớn nhất, uy tín nhất về lĩnh vực quản lý dự án chuyên nghiệp trên toàn cầu. Khóa học "Quản lý dự án chuyên nghiệp PMP" tại Cecomtech cũng nhằm mang đến những mục tiêu đó cho người học. Giáo trình của khóa học tuân thủ theo PMBOK® phiên bản thứ 5.

Một số hình ảnh về khóa học:

Bình luận

Tin tức mới