Khai giảng khóa học "Project Management Professional – Sixth Edition"

  21/03/2018

Trong môi trường hội nhập đầy cạnh tranh ngày nay, phương thức quản lý dự án là yếu tố quan trọng góp phần quyết đinh thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Muốn đảm bảo đúng tiến độ kinh doanh, thiết lập phương thức hữu hiệu để đánh giá thành công hay thất bại của dự án, cũng như đáp ứng yêu cầu của khách hàng, các doanh nghiệp cần có phương thức quản lý dự án đúng đắn. Trong quá trình thực thi dự án, phương thức quản lý đúng đắn sẽ hỗ trợ cho công ty thực thi tốt chiến lược kinh doanh. Với mục tiêu cập nhật những chương trình đào tạo mới nhất, Cecomtech triển khai khóa đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp – phiên bản thứ 6 của PMI cho khách hàng khối doanh nghiệp.

Chuẩn mực quốc tế trong quản lý dự án chuyên nghiệp là điều quan trọng để đảm bảo một khung quản lý dự án được ứng dụng thống nhất trên toàn cầu. - Với sứ mệnh phát triển và đưa ra các chuẩn mực quản lý dự án, PMI® đã biên soạn PMBOK®phiên bản thứ 6, đây là tài liệu tổng hợp từ sự cống hiến của hàng nghìn chuyên gia quản lý dự án trên toàn thế giới, là kiến thức chung của nhân loại, phù hợp thực tế nhất, được sử dụng phổ biến và thường xuyên nhất, áp dụng cho tất cả các loại dự án.

Nội dung của khóa học Quản lý dự án chuyên nghiệp phiên bản thứ 6 bao gồm:

  • 5 nhóm quy trình: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án và nhóm quy trình kết thúc dự án
  • 10 lĩnh vực giúp quản lý dự án hiệu quả: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan.
  • 49 quy trình quản lý dự án thuộc về 10 lĩnh vực kiến thức và 5 nhóm quy trình. 
  • 517 tài liệu đầu vào, đầu ra, và công cụ kỹ thuật cho các quy trình cụ thể trong quản lý dự án giúp nhà quản lý biết cách vận dụng các tài liệu, công cụ phù hợp trong quản lý dự án.

Bình luận

Tin tức mới