Implementing an Advanced Server Infrastructure

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Trong khóa học này, học viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để lập kế hoạch và thực hiện một số các tính năng nâng cao hơn có sẵn trong Windows Server 2012.

Thời lượng: 05 ngày

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược ảo hóa máy chủ.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các mạng lưới và lưu trữ cho ảo hóa.
 • Lập kế hoạch và triển khai các máy ảo.
 • Quản lý triển khai máy ảo.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một chiến lược giám sát máy chủ.
 • Lập kế hoạch và thực hiện tính sẵn sàng cao cho các dịch vụ tập tin và các ứng dụng.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một cơ sở hạ tầng có sẵn bằng cách sử dụng “Xác thực chuyển đổi”
 • Lập kế hoạch và thực hiện cập nhật cơ sở hạ tầng một máy chủ.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một chiến lược kinh doanh liên tục.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI).
 • Lập kế hoạch và thực hiện một cơ sở hạ tầng thông tin quản lý quyền.

Nội dung chi tiết:

 • Module 1: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
 • Module 2: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
 • Module 3: Planning and Deploying Virtual Machines
 • Module 4: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
 • Module 5: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
 • Module 6: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
 • Module 7: Planning and Implementing a Highly Available Infrastructure Using Failover Clustering
 • Module 8: Planning and Implementing an Server Updates Infrastructure
 • Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
 • Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
 • Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
 • Module 12: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure
 • Implementing a Desktop Infrastructure

Bình luận