IBM RATIONAL

  25/04/2016

IBM RATIONAL

Tóm tắt khóa học:

IBM Rational cung cấp một tập hợp phong phú các khả năng cung cấp như một phần của một loạt các hợp tác và tích hợp các sản phẩm. Phần mềm Rational được hỗ trợ bởi công nghệ Jazz và được hỗ trợ bởi các quá trình chứng minh thực hành tốt nhất của IBM và các đối tác. Các công cụ tích hợp của IBm Rational cho phép doanh nghiệp/tổ chức hoạt động hiệu quả hơn để cung cấp những sản phẩm sáng tạo và dịch vụ phân biệt hoạt động kinh doanh cụ thể hơn.

Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học

Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

Fundamentals of IBM Rational System Architect, V11.4

2

IBM

2.

DoDAF 2.0 Modeling with IBM Rational System Architect V.11.4

3

IBM

3.

Developing DoDAF ABM Work Products with IBM Rational System Architect, V11.3

3

IBM

4.

Using IBM Rational Focal Point V6.5.2

2

IBM

5.

Using IBM Rational Focal Point V6.5.2 - Advanced features

2

IBM

6.

Configuring IBM Rational Focal Point V6.5.2

2

IBM

7.

IBM Rational DOORS Practitioner, V9.3

1

IBM

8.

IBM Rational DOORS Practitioner, V9.4

1

IBM

9.

Customizing DOORS Using DXL V9.3

2

IBM

10.  

IBM Rational DOORS Information Architect, V9.3

1

IBM

11.  

IBM Rational DOORS IT Manager, V9.3

1

IBM

12.  

Principles of Requirements Management Foundation, V9.2

1

IBM

13.  

Princples of RM Practitioner

1

IBM

14.  

IBM Rational DOORS Foundation, V9.3

1

IBM

15.  

IBM Rational DOORS Foundation, V9.4

1

IBM

16.  

Essentials of IBM Rational DOORS Next Generation, v4.0.1

2

IBM

17.  

Requirements Writing Techniques

1

IBM

18.  

Introduction to IBM Rational Rhapsody

1

IBM

19.  

Reporting with IBM Cognos BI V8.4 and IBM Rational System Architect V11.4

1

IBM

20.  

Essentials of IBM Rational Rhapsody V7.6 for Software Engineers

4

IBM

21.  

IBM Rational Rhapsody Gateway Add-on Training, V7.5

2

IBM

22.  

Essentials of IBM Rational Rhapsody V7.6 for Software Engineers (no UML)

3

IBM

23.  

Essentials of IBM Rational Rhapsody for Systems Engineers V7.6.1

3

IBM

24.  

UPDM with IBM Rational Rhapsody for Systems Engineers (DoDAF)

3

IBM

25.  

Essentials of IBM Rational Rhapsody Architect for Software, V7.5.1

2

IBM

26.  

IBM Rational Rhapsody Model Based Systems Engineering Workflow V7.6

3

IBM

27.  

IBM Rational Change Writing Reports V5.2

1

IBM

28.  

IBM Rational Change Administration V5.2

1

IBM

29.  

IBM Rational Change Lifecycle Design V5.2

1

IBM

30.  

IBM Rational Synergy Developer V7.2

1

IBM

31.  

IBM Rational Synergy Developer Advanced, V7.1

1

IBM

32.  

IBM Rational Synergy Build Manager V7.1

2

IBM

33.  

IBM Rational Synergy Administration, V7.1

1

IBM

34.  

Architecting Services with Rational Software Architect V7.5 and SoaML

2

IBM

35.  

Java SCA Development with Rational Application Developer V8.0

2

IBM

Bình luận

Tin tức mới