Hiển thị
  25/04/2016

BUSINESS ANALYTICS (COGNOS)

Phần mềm phân tích kinh doanh của IBM (Business Analytics - Cognos) là phần mềm duy nhất cho phép tổ chức của bạn áp dụng các công cụ phân tích để đưa ra quyết định, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.

  25/04/2016

IBM INDUSTRY SOLUTIONS


IBM Industry Solution là một sản phẩm phần mềm của IBM Software,giúp khách hàng triển khai các giải pháp kinh doanh nhanh hơn, đồng thời giảm rủi ro và do đó làm giảm chi phí.

  25/04/2016

IBM CLOUD & SMARTER INFRASTRUCTURE (TIVOLI)

Tivoli Software là một nhánh sản phẩm trong IBM Cloud & Smarter Infrastructure,được mua lại bởi IBM vào năm 1996.

  25/04/2016

IBM RATIONAL

IBM Rational cung cấp một tập hợp phong phú các khả năng cung cấp như một phần của một loạt các hợp tác và tích hợp các sản phẩm. Phần mềm Rational được hỗ trợ bởi công nghệ Jazz và được hỗ trợ bởi các quá trình chứng minh thực hành tốt nhất của IBM và cá

  25/04/2016

IBM WEBSPHERE

IBM WebSphere là một sản phẩm phần mềm máy tính thuộc loại phần mềm doanh nghiệp, được gọi là "ứng dụng và tích hợp trung gian". Các sản phẩm phần mềm được sử dụng bởi người dùng cuối cùng để tạo ra các ứng dụng và tích hợp các ứng dụng với các ứng dụng k

  25/04/2016

​IBM POWER SYSTEMS AIX

AIX (Advanced Interactive eXecutive) là một loạt các hệ thống Unix độc quyền phát triển và bán ra của IBM cho một số các nền tảng máy tính.

  25/04/2016

IBM POWER SYSTEMS - I

Hệ thống IBM Power System I là thế hệ trước của hệ thống máy tính tầm trung cho người dùng IBMi, và sau đó đã được thay thế bằng hệ thống IBM Power vào tháng Tư năm 2008.

  25/04/2016

IBM INFORMATION MANAGEMENT

IBM Information Management là một sản phẩm phần mềm quản lý thông tin của IBM Software, cung cấp thông tin đáng tin cậy trong suốt chuỗi cung ứng thông tin của tổ chức và giúp phân tích thông tin của tổ chức để đạt được những hiểu biết, xác định sự cố và

  25/04/2016

IBM STORWIZE V7000 UNIFIED IMPLEMENTATION WORKSHOP

IBM Storwize V7000 Unified is a virtualized storage system designed to consolidate block and file workloads into a single storage system for simplicity of management, reduced cost, highly scalable capacity, performance and high availability. IBM Storwiz