Giám đốc điều hành

  24/06/2016

Đối tượng tham gia

 • Giám đốc điều hành, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, Lãnh đạo cấp cao,

 • Các phó giám đốc

 • Những ai tiềm năng trở thành Giám đốc

Phương pháp đào tạo

 • Khóa học kết hợp giữa lý thuyết theo chuẩn mực quốc tế và vận dụng vào trong ngữ cảnh của doanh nghiệp.

 • Giảng viên sẽ nêu hệ thống phương pháp luận, người học chọn tình huống thực tế và trao đổi dựa trên cơ sở phối hợp giữa phương pháp luận và tình huống nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Mục tiêu đào tạo

 • Giúp các nhà lãnh đạo làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực, bỏ qua cách thực hiện theo kinh nghiệm và cảm tính để nâng cao sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong việc vận hành tổ chức.

 • Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong điều hành tổ chức như: kỹ năng lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực, dự báo rủi ro, quản lý tài chính, …

 • Xây dựng lực lượng các Giám đốc chuyên nghiệp, có đủ năng lực và trình độ quản lý, phát triển doanh nghiệp và tạo khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết:

 

Lãnh đạo (Leadership insights®)
Môn học nhằm phát triển năng lực lãnh đạo theo chiều sâu của CEO, tiếp cận theo phương pháp nâng cao năng lực lãnh đạo tiên tiến nhất. Leadership insights là môn học về phương pháp tạo đam mê và nhiệt huyết trong công việc cho những người hỗ trợ CEO. CEO cần tiếp cận theo chiều sâu để thay đổi phong cách lãnh đạo khi làm việc với con người. Lãnh đạo khởi nguồn từ chiều sâu là phương pháp cần thiết trong quá trình làm việc với con người.

 • Lãnh đạo

 • Động viên

 • Networking

 • Đàm phán

 • Truyền thông

 • Giải quyết xung đột

 • Hiểu cá nhân và tương tác cá nhân

 • Tương tác nhóm

 • Quyền lực và ra quyết định. 

4 buổi

2

Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng (Strategy Maps & Balanced Scorecard®)
Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng giúp tổ chức xây dựng chiến lược để gắn kết mục tiêu phát triển tổ chức và các công việc hàng ngày, xây dựng các thước đo hiệu quả trong tổ chức. Môn học này đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới, và ở nhiều tập đoàn. Khi thiết lập được sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng, CEO sẽ có cách nhìn hệ thống về tổ chức, ra các quyết định phù hợp căn cứ vào các thước đo đã thiết lập, phát triển tổ chức đột phá hơn, tạo sự khác biệt và đổi mới, tận dụng được thế mạnh của chính tổ chức mà trước đây không thể thấy được với cách quản lý kinh nghiệm.

 • Chiến lược

 • Thiết lập chiến lược

 • Hiện thực chiến lược

 • Đánh giá chiến lược

 • Thiết lập KPIs

 • Thẻ điểm cân bằng

 • Sơ đồ chiến lược

 • Các mô hình chiến lược

 • Công cụ phân tích chiến lược.

4 buổi

3

Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI® (Project Management based on the PMI® Standard)
Việc phối hợp giữa các phòng ban, các nguồn lực trong tổ chức, hoặc giữa tổ chức với các nguồn lực bên ngoài để thực hiện chiến lược đang là một trào lưu mới nhằm tạo ra giá trị mạnh mẽ hơn so với phương pháp quản trị theo phòng ban. Quản lý dự án là phương tiện không thể thiếu để hiện thực các chiến lược trên của tổ chức nhằm tạo đột phá, đổi mới. Quản trị dự án là khoa học quản trị của thế kỷ 21. Thành lập năm 1969, với hơn 40 năm và có mặt trên 185 quốc gia, PMI là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án. PMI đưa ra khung quản trị dự án theo chuẩn PMBOK 5th được mệnh danh là tiêu chuẩn phù hợp và thực tế nhất thế giới về lĩnh vực quản lý dự án.

 • Quy trình quản lý dự án,

 • 10 lĩnh vực quản lý dự án,

 • Quản lý công việc,

 • Quản lý thời gian,

 • Quản lý chi phí,

 • Quản lý chất lượng,

 • Quản lý nhân sự,

 • Quản lý rủi ro,

 • Quản lý truyền thông,

 • Quản lý đấu thầu,

 • Quản lý người liên quan,

 • 517 công cụ quản lý dự án,

 • 47 quy trình quản lý dự án.

12 buổi

4

Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO® (Risk Management & Internal Control based on the COSO Standard)
Khóa học giúp tổ chức tổng hợp các trường phái quản trị để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, sự minh bạch của các thông tin tài chính, và tuân thủ những quy định liên quan. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ là môn học xây dựng hệ thống giúp tổ chức chủ động kiểm soát hơn là xử lý sự cố. Những tổ chức đã áp dụng các chuẩn mực quản trị như ISO, TQM,.. nhưng vẫn xuất hiện những điểm bất hợp lý và sự cố thì đây là môn học giúp tổ chức tổng hợp các tiêu chuẩn quản trị thành một hệ thống, triển khai quản trị rủi ro và kiểm soát giúp tạo sự nhất quán và hiệu quả trong quản lý. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ là trào lưu quản trị hiện đại của nhiều tập đoàn trên thế giới và tại Việt Nam và cũng là yêu cầu bắt buộc theo Luật của một số ngành nghề như tổ chức tín dụng, ngân hàng…

 • Quản trị rủi ro

 • Rủi ro doanh nghiệp

 • Các biện pháp kiểm soát

 • Các thành phần hệ thống kiểm soát

 • Viết quy trình SOP

 • Thiết lập mục tiêu

 • Kiểm soát môi trường

 • Đánh giá rủi ro

 • Thông tin và truyền thông

 • Kiểm toán nội bộ

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

 • Công cụ xây dựng hệ thống kiểm soát.

 

8 buổi

5

Quản trị nhân sự (Human Resource Management)
Tổ chức cần tạo ra một môi trường và hệ thống để quản lý những nhân sự trong toàn tổ chức. Việc thiết lập ra môi trường và hệ thống quản lý nhân sự chuyên nghiệp có tác động tích cực đến toàn bộ nhân viên và ảnh hưởng đến hoạt động của toàn tổ chức. CEO cần nắm các nguyên tắc để xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và triển khai thực tế dựa vào các chuẩn mực tốt nhất.

 • Chiến lược nhân sự

 • Chính sách nhân sự

 • Tuyển dụng và lựa chọn

 • Đánh giá nhân sự

 • Đào tạo và phát triển nhân sự, lương thưởng

 • Phân tích và thiết kế công việc

 • Động viên và sự hài lòng

 • Các công cụ quản lý nhân sự.

4 buổi

6

Quản trị tài chính (Financial Management)
Môn học giúp các CEO có được kiến thức liên quan đến phân tích tài chính, các công cụ cần thiết để đánh giá và kiểm soát các quyết định đầu tư, triển khai các chiến lược tổ chức ở góc nhìn tài chính.

 • Phân tích tài chính

 • Giá trị tiền theo thời gian

 • Công cụ phân tích tài chính

 • Quyết định tài chính

 • Cấu trúc tài chính

 • Cổ phiếu, lợi tức

 • Rủi ro tài chính

 • Mô hình giá tài sản

 • Chi phí vốn

 • Đánh giá dòng tiền

 • Kế hoạch tài chính.

4 buổi

7

Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn APICS® (Supply Chain Management based on the APICS Standard)
Đây là môn học mới nổi ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Quản trị chuỗi cung ứng được sử dụng như là công cụ để quản lý toàn bộ hoạt động tổ chức từ mua nguyên liệu, sản xuất, kho, logistics, bán hàng, …giúp tổ chức đạt hiệu quả cao hơn so với phương pháp quản lý theo phòng ban. Đây là môn học cốt lõi hình thành nên hệ thống quản trị trong tổ chức nhằm thiết kế các chuỗi cung ứng cho từng dòng sản phẩm trong tổ chức.

 • Chuỗi cung ứng

 • Dự báo nhu cầu

 • Kế hoạch tổng thể

 • Kế hoạch nguyên vật liệu

 • Quản lý năng lực và kiểm soát sản xuất

 • Quản lý tồn kho

 • Phân phối và mua hàng

 • Lean và hệ thống chất lượng

 • Lý thuyết ràng buộc

8 buổi

8

Kế toán (Accounting)
Môn học giúp nhà lãnh đạo có góc nhìn tổng quan về các phương pháp được sử dụng để thể hiện các thông tin kế toán, đọc và hiểu các báo cáo tài chính: cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, và dòng tiền, giúp nắm bắt hiện trạng tài chính của tổ chức để phục vụ công tác đánh giá.

 • Bảng cân đối kế toán

 • Báo cáo thu nhập

 • Vốn hoạt động và cấu trúc tài chính

 • Dòng tiền

 • Giới hạn của báo cáo tài chính

 • Phân tích báo cáo tài chính

4 buổi

9

Quản trị thương hiệu & marketing (Brand Management & Marketing)
Môn học cung cấp các công cụ và phương pháp quản trị thương hiệu và marketing mới nhất, giúp các lãnh đạo có được những nguyên tắc quan trọng và phương pháp để xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu của tổ chức.

 • Marketing thế kỷ 21

 • Phân khúc, thị trường mục tiêu và định vị

 • Lập kế hoạch và quản trị marketing

 • Thương hiệu và quản trị thương hiệu

 • Định vị thương hiệu

 • Chiến lược xây dựng thương hiệu

 • Quy trình xây dựng thương hiệu.

4 buổi

Bình luận