Điều tra pháp lý an ninh tin học (CHFI)

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu của kẻ xâm nhập mạng máy tính và tập hợp những chứng cớ cần thiết để phục vụ cho công việc tiếp tục điều tra. Nhiều công cụ hàng đầu hiện nay của ngành điều tra tội phạm máy tính sẽ được đưa vào giảng dạy trong khóa học này, bao gồm cả phần mềm, phần cứng và những kỹ thuật chuyên ngành.Nhu cầu phát triển ứng dụng máy tính của các ngành kinh tế để hoạt động trở nên hiệu quả hơn và mở rộng khả năng tích hợp với nhiều lĩnh vực khác, cũng như nhu cầu của người sử dụng máy tính tại nhà ngày càng tăng, đã dẫn đến một loại tội phạm mới, “Tội phạm mạng”. Ngày nay không đơn thuần là câu hỏi “Tổ chức của bạn có bị tấn công không?” mà là câu hỏi “Khi nào thì bị tấn công?”. Ngày nay cuộc chiến giữa các tập đoàn, giữa các chính phủ và giữa các các quốc gia không còn chỉ diễn ra ở các phòng họp, trên đấu trường quốc tế mà còn xảy ra ở các chiến trường ảo với việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao xảy ra trong hầu hết lĩnh vực của đời sống hiện đại. Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn cần có kiến thức và kỹ năng để có thể nhận biết, theo dõi và tố cáo tội phạm mạng thì đây chính là khóa học dành cho bạn.

Đối tượng tham gia khóa học:

Nhân viên cảnh sát và cán bộ của các cơ quan lập pháp, cơ quan thi hành pháp luật, nhân viên Bộ Quốc Phòng; các chuyên gia bảo mật, nhân viên quản trị hệ thống của những công ty: thuơng mại điện tử, ngân hàng, bảo hiểm và các ngành nghề chuyên nghiệp khác,… các nhà quản lý công nghệ thông tin.

Yêu cầu: Học viên nên tham gia khóa học CEH trước khi học khóa CHFI.

Thời lượng: 60 giờ

Nội dung khóa học:

 • Module 01: Computer Forensics in Today’s World
 • Module 02: Computer forensics investigation process
 • Module 03: Understanding hard disks and fle systems
 • Module 04: Defeating anti-forensics techniques
 • Module 05 : Operating system forensics
 • Module 06: Network forensics  
 • Module 07: Investigating web attacks    
 • Module 08: Database forensics        
 • Module 09: Cloud forensics   
 • Module 10: Malware forensics   
 • Module 11: Investigating email crimes          
 • Module 12: Mobile forensics    
 • Module 13: Forensics report writing and presentation    
 • Module 14: Data Acquisition and Duplication

Bình luận