Designing and Implementing a Server Infrastructure

  23/06/2016

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp kỹ năng và kiến thức cần thiết để lập kế hoạch, thiết kế và triển khai các cơ sở hạ tầng về mặt vật lý và logic của Windows Server 2012 Directory Services Active Domain (AD DS); thực hiện phân giải tên, tích hợp ứng dụng, tối ưu hóa, tự động khắc phục và bảo trì các dịch vụ mạng.

Thời lượng: 05 ngày

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Thực hiện nâng cấp máy chủ và di cư.
 • Thiết kế một chiến lược cài đặt máy chủ tự động.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một cơ sở hạ tầng triển khai máy chủ.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các tập tin và các dịch vụ lưu trữ.
 • Thiết kế và thực hiện một giải pháp Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Thiết kế và quản lý một giải pháp quản lý địa chỉ IP.
 • Thiết kế một giải pháp VPN.
 • Thiết kế một giải pháp DirectAccess.
 • Thực hiện một giải pháp mở rộng khả năng truy cập từ xa.
 • Thực hiện một giải pháp bảo vệ mạng.
 • Thực hiện cơ sở hạ tầng miền.
 • Thiết kế một chiến lược Group Policy.
 • Thiết kế một mô hình cho phép đăng nhập Directory.
 • Thiết kế cấu trúc liên kết các trang web một Active Directory.
 • Thiết kế một chiến lược điều khiển tên miền.
 • Thiết kế và thực hiện một cơ sở hạ tầng văn phòng chi nhánh.

Nội dung chi tiết:

 • Module 1: Planning Server Upgrade and Migration
 • Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
 • Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
 • Module 4: Designing and Implementing Name Resolution
 • Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
 • Module 6: Designing and Implementing an OU Infrastructure and AD DS Permissions Model
 • Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
 • Module 8: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology
 • Module 9: Planning and Implementing Storage
 • Module 10: Planning and Implementing File Services
 • Module 11: Designing and Implementing Network Access Services
 • Module 12: Designing and Implementing Network Protection

Bình luận