Đào tạo: "SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking" - SANS

  24/08/2017

Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức và kĩ năng cần biết để kiểm tra/kiểm định an ninh mạng chuyên nghiệp cũng như làm thế nào để thực thi được hai mục tiêu quan trọng nhất là phát hiện và báo cáo kịp thời.

Đồng thời nội dung khóa học cũng đi sâu  hướng dẫn thực  hành về quy trình kiểm định bảo mật hệ thống, nhằm phát hiện các lỗi bảo mật có thể bị tấn công bởi attacker. Hướng dẫn các phương pháp và thủ tục tấn công và qua đó đề ra giải pháp khắc phục, xử lý.Các bài tập thực hành nâng cao bao gồm các tình huống tấn công, tình huống phòng thủ và những thách thức mà học viên sẽ phải vượt qua sẽ được chú trọng trong từng chuyên đề của khoá học.

Nội dung:

  • Phần 1: Kiểm định an toàn mạng: hoạch định, phạm vi và thăm dò
  • Phần 2: Kiểm định an toàn mạng: dò quét
  • Phần 3: Kiểm định an toàn mạng: khai thác lỗ hổng
  • Phần 4: Kiểm định an toàn mạng: tấn công mật khẩu
  • Phần 5: Kiểm định an toàn mạng: mạng không dây và ứng dụng web
  • Phần 6: Thực hành trên môi trường giả lập 

 

Bình luận

Tin tức mới