Đào tạo bảo mật mạng và kiểm tra, giám sát dự xâm nhập tại Trung tâm dữ liệu trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

  24/10/2017

Hiện nay, tấn công mạng ngày càng tăng cả về quy mô và mức độ nghiêm trọng, gây nhiều thiệt hại. Theo thống kê thì tại Việt Nam, trung bình mỗi tháng có hơn 300 cổng thông tin và website của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước bị tấn công.

Trung tâm QLVHHT CNTT Hải quan là nơi vận hành toàn bộ các hệ thống ứng dụng, trang thiết bị CNTT của toàn ngành HQ. Các cán bộ của Trung tâm hàng ngày có nhiệm vụ giám sát, vận hành hoạt động của các hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, liên tục không gián đoạn. Vì vậy việc trang bị cho các cán bộ quản lý và vận hành hệ thống CNTT những kiến thức về bảo mật, an ninh mạng cần phải được đặt lên hàng đầu.

Nhóm giảng viên Bảo mật của Cecomtech đã phối hợp với cán bộ phụ trách Trung tâm dữ liệu thiết kế chương trình phù hợp trong 15 ngày đào tạo, hướng dẫn các cán bộ sử dụng phương pháp, các công cụ sẵn có và công nghệ cao cấp để kiểm tra, phát hiện sự xâm nhập hệ thống, thực hiện các bước kiểm tra an ninh tổng thể để phòng ngừa cho các nguy cơ an ninh có thể xảy ra.

Sau khóa học, học viên có thể thực hiện công tác bảo vệ và kiểm tra các nguy cơ an ninh mạng nhằm mục đích bảo vệ Trung tâm dữ liệu trước các nguy cơ, đe dọa của tin tặc và tội phạm máy tính. Bằng cách giảng dạy lý thuyết (20%) và thực hành (80%) trên môi trường LAB với các thiết bị tương tự các công cụ sẵn có, đã triển khai tại Trung tâm dữ liệu trụ sở cơ quan Tổng cục theo hình thức On-Job training, lớp học này sẽ giúp học viên  thực hiện được các đánh giá chuyên sâu cần thiết để xác định và làm giảm bớt một cách hiệu quả những rủi ro cho an ninh cơ sở hạ tầng của Trung tâm dữ liệu.

Bình luận

Tin tức mới