Đào tạo An ninh an toàn thông tin cho cán bộ ngành Dự trữ

  19/12/2019

An toàn thông tin ngày càng trở thành một vấn đề nóng vì có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của CNTT&TT và có tác động không nhỏ đến mọi lĩnh vực. Đảm bảo an toàn thông tin là nhằm tạo môi trường thuận lợi cho ứng dụng và phát triển CNTT&TT bền vững phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ thành quả do CNTT&TT mang lại cho cộng đồng; tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT&TT; giảm thiểu thiệt hại do sự cố mất an toàn thông tin gây ra; tạo môi trường mạng an toàn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Khóa học “Bồi dưỡng kiến thức an toàn an ninh thông tin” được xây dựng dành cho 120 cán bộ ngành Dự trữ. Khóa học sẽ cập nhật cho cán bộ các kiến thức về an toàn an ninh thông tin theo chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Hướng dẫn thực hiện triển khai các quy định đảm bảo ATANTT theo yêu cầu của Bộ Tài chính và của Tổng cục DTNN. Ngoài ra, những tình huống mất an toàn an ninh thông tin thường gặp cũng sẽ được phổ biến và tháo gỡ trong khóa học.

Một số hình ảnh khóa học: 

Bình luận