Chuyên gia thiết kế vận hành trung tâm dữ liệu (Certified Data Centre Facilities Operations Manager - CDFOM)

  17/06/2016

1.    Giới thiệu tổng quan

Khóa học được thiết kế thành 2 phần nhằm cung cấp các kiến thức về việc thiết kế, triển khai và vận hành trung tâm dữ liệu để đảm bảo tính sẵn sàng ở mức độ cao, sự linh hoạt, an toàn và hiệu quả cho các trung tâm dữ liệu

Trong khóa học, học viên sẽ được học về các thành phần chính của trung tâm dữ liệu, các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả và chi phí của trung tâm dữ liệu. Ngoài ra khóa học còn cung cấp cho người học các kiến thức về việc thiết lập và cải thiện các yếu tố như nguồn điện, làm mát, bảo mật,.. cùng các kiến thức để vận hành và duy trì trung tâm dữ liệu

Chương trình này có sự khác biệt so với các nội dung đào tạo tương đương của nhà cung cấp khác đó là ngoài kiến thức theo mục tiêu đề ra, học viên sẽ được làm quen với các công cụ thực tế dùng để thiết kế và vận hành TTDL tiên tiến nhất hiện nay như hệ thống CMAS để quản lý giám sát DC, Hệ thống Service Center để quản lý vận hành DC, và cung cấp nhiều quy trình, biểu mẫu hữu ích để học viên tham khảo và áp dụng vào công việc thực tế của mình. 

Khóa học này hữu ích cho đội ngũ quản trị của các đơn vị có trung tâm dữ liệu riêng hoặc sử dụng dịch vụ hosting TTDL thuê ngoài, bao gồm cả TTDL xây mới, TTDL đã vận hành hoặc các đơn vị đang muốn nâng cấp “ phòng máy chủ” lên thành TTDL theo tiêu chuẩn hiện hành.

2.    Thời lượng : 64 giờ

3.    Nội dung đào tạo:

3.1.Phần I: Thiết kế trung tâm dữ liệu

Tổng quan:

Phần I được thiết kế giúp học viên hiểu rõ về các thành phần chính của một trung tâm dữ liệu (Data Center), nguyên lý xây dựng và cải tiến hệ thống điện, hệ thống lạnh , hệ thống bảo mật, hệ thống cáp, hệ thống an ninh an toàn,…để đảm bảo Data Center luôn hoạt động ổn định, “sẵn sàng” (high-availability). Khoá học cũng bao gồm các kiến thức về việc quản trị, vận hành và cùng các hoạt động bảo trì cho Data Center.

Các bài học chính

 • Introduction to Datacenter and its components
 • Data center standards and classification
 • Data center - Site
 • Datacenter - Structure and Architecture
 • Datacenter - Power
 • Datacenter - Cooling
 • Datacenter - Fire
 • Datacenter - Security
 • Datacenter - Rack and structured cabling
 • Datacenter - IT infrastructure
 • Datacenter - Monitoring
 • Datacenter - Efficiency
 • Datacenter - Disaster recovery
 • Datacenter - Trends

3.2.Phần II: Quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu

Tổng quan:

Phần II sẽ cho phép người học đạt được các kiến thức chuyên sâu về quản lý sự vận hành của Data Center. Các nội dung như nghiệm thu và kiểm thử, quản lý‎ năng lực, công tác quản lý con người, nhà cung cấp, đối tác cũng như kiến thức, nguyên tắc xử lý sự cố/nguy cơ được giảng viên của chúng tôi truyền tải một cách dễ hiểu, thiết thực. Với những kiến thức và kỹ năng chương trình mang lại, công tác quản lý hoạt động của Data Center sẽ rất khoa học, đơn giản hoá nhưng vẫn mang tính hiệu quả và kinh tế. Khóa học cũng đề cập tới vấn đề phòng chống rủi ro và đảm bảo an ninh thông tin cho TTDL

Các bài học chính:

 • Datacenter - Testing and Commissioning
 • Datacenter - Documentation
 • Datacenter - Organization structure and human resources
 • Datacenter - Day to day operation
 • Datacenter - Asset management
 • Datacenter - Safety and security
 • Datacenter - Capacity management
 • Datacenter - Monitoring and management
 • Datacenter - Vendor and SLA management
 • Datacenter - Maintenance and repair

 Đặc biệt, ngoài các kiến thức thu được qua các bài giảng, học viên còn được làm quen với các công cụ, phần mềm phục vụ cho việc thiết kế, vận hành như:

 • Phần mềm thiết kế hệ thống điện
 • Phần mềm giả lập nhiệt
 • Thiết bị ảnh nhiệt
 • Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ/lưu lượng gió, ánh sáng
 • Thiết bị đo điện, điện trở đất
 • Thiét bị đo EMF
 • Thiết bị phân tích nguồn
 • Thiết bị kiểm tra ắc quy
 • Thiét bị đo chênh lệch áp suất
 • Thiết bị kiểm tra kết nối mạng
 • Thiết bị dò tìm cáp ngầm
 • Thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas…

Bình luận