Chuyên gia Bảo mật hệ thống thông tin - CISSP theo chuẩn (ISC)2

  24/06/2016

Tổng quan khóa học:

CISSP là một trong số các lựa chọn hàng đầu cho các IT professionals nhằm trang bị thêm các kỹ năng triển khai bảo mật thông tin cho tổ chức. CISSP được cung cấp bởi (ISC)2 một tổ chức độc lập, Chương trình học được thiết kế theo hướng dễ tiếp cận, cung cấp cho người học các kỹ năng từ Basic đến Advanced về các lĩnh vực bảo mật hệ thống, bảo mật Mạng, sau khi hoàn thành khóa học, họ có được kiến thức và các kỹ năng tương đương một chuyên gia bảo mật -Security Professional và có thể đủ năng lực để tham gia kỳ thi Quốc tế CISSP certification của (ISC)2.

Thời lượng:05 ngày

Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học phù hợp cho các chuyên viên Hệ thống, các Quản trị Hệ thống và Mạng mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng áp dụng bảo mật thực tế.

Nội dung chi tiết:

LESSON1: ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP VÀO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN

 • Control Data Access
 • Control System Access
 • Determine an Access Control Administration Method
 • Perform a Penetration Test

LESSON2: CÁC HỆ THỐNG VIỄN THÔNG VÀ MẠNG

 • Design Data Networks 
 • Provide Remote Access to a Data Network 
 • Secure a Data Network
 • Manage a Data Network

LESSON3: THẾ NÀO LÀ QUẢN TRỊ BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Determine Security Management Goals
 • Classify Information  
 • Develop a Security Program
 • Manage Risk

LESSON4: AN TOÀN CHO ỨNG DỤNG

 • Perform Software Configuration Management  
 • Implement Software Controls
 • Secure Database Systems

LESSON5: THỰC THI MÃ HÓA

 • Apply a Basic Cipher  
 • Select a Symmetric Key Cryptography Method  
 • Select an Asymmetric Key Cryptography Method
 • Determine Email Security
 • Determine Internet Security

LESSON 6 – AN TOÀN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

 • Evaluate Security Models  
 • Choose a Security Mode
 • Provide System Assurance

LESSON7: THỰC THI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO MẬT

 • Control Operations Security
 • Audit and Monitor Systems
 • Handle Threats and Violations

LESSON8: ĐẢM BẢO HỆ THỐNG LUÔN VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG

 • Sustain Business Processes
 • Perform Business Impact Analysis
 • Define Disaster Recovery Strategies
 • Test the Disaster Recovery Plan

LESSON9: ĐẢM BẢO AN TOÀN VẬT LÝ

 • Control Physical Access
 • Monitor Physical Access
 • Establish Physical Security Methods
 • Design Secure Facilities

LESSON10: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LÝ LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN

 • Interpret Computer Crime Laws and Regulations
 • Apply the Evidence Life Cycle
 • Perform an Investigation
 • Identify Codes of Conduct

Bình luận