Chào tuần mới, Cecomtech triển khai khóa học: "Developing Websites Using IBM Web Content Manager 8.5"

  24/04/2017

Nhằm củng cố hơn nữa kiến thức cho đội ngũ nhân viên trong việc xây dựng Website, tiếp cận sâu hơn đến công nghệ IBM Web Content Manager 8.5, trong tháng 4/2017, Ceccomtech vinh dự được lựa chọn là đơn vị triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn hãng IBM: "Developing Websites Using IBM Web Content Manager 8.5"

Khoa học mang lại cho học viên những kiến thức nhằm khởi tạo và quản lý các nội dung trang web, tạo khung quản lý thay đổi và phân phối nội dung web. Những bài học thực hành trên hệ điều hành Windows được cung cấp trong suốt khóa học cung cấp cho học viên kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng, thiết kế và quản lý một trang web.

Sau khóa học, học viên sẽ nắm được:

 • Tạo các thành phần để tái sử dụng và bảo trì
 • Tạo và quản lý nội dung các trang web
 • Tạo các thư viện nội dung và quản lý truy cập vào thư viện
 • Thêm các thành phần điều hướng vào một trang web
 • Thêm các thành phần vào một trang web
 • Tạo và làm việc với các thư mục dự thảo và xuất bản dự thảo
 • Cung cấp truy cập an toàn cho người dùng
 • Thực hiện các biện pháp quản lý thay đổi
 • Sử dụng IBM Site Builder để xây dựng các trang web khác nhau
 • Sử dụng phần mềm IBM Mobile Preview cho Digital Experience
 • Cài đặt IBM Script Portlet
 • Xây dựng các ứng dụng bằng cách sử dụng Script Portlet Editor

Bình luận

Tin tức mới