Chào tháng 11, Cecomtech khai giảng 2 khoá đào tạo HP ArcSight Logger và HP ArcSight ESM

  01/11/2017

Khóa học được thiết kế dành cho các cán bộ quản trị hệ thống; phân tích hệ thống hoặc những người cần: Giám sát, khắc phục và báo cáo các sự cố bảo mật bằng cách sử dụng các thiết bị ArcSight ESM. Thông qua các bài học và bài tập thực hành mô phỏng các tình huống, học viên sẽ được tìm hiểu về ArcSight Console, ArcSight Command Center và ArcSight Web sẽ được sử dụng để giám sát bảo mật,  cấu hình ESM, và quản lý người dùng và tài nguyên mạng của ESM.

Học viên cũng sẽ được hướng dẫn về quy trình bảo mật của ArcSight ESM, các sự kiện bảo mật được phân loại, ghi lại và giải quyết. Những kịch bản về các tình huống thực tế mang tính áp dụng cao sẽ giúp học viên biết cách làm thế nào để thực hiện các hoạt động khắc phục như phân tích sự cố, thông báo của các bên liên quan và báo cáo các điều kiện bảo mật trong môi trường mạng.

Bình luận

Tin tức mới