Chào đón học viên tham dự khóa học Microsoft chính hãng

  16/04/2018

Khóa học được tổ chức tuân thủ theo những quy định và tiêu chuẩn của chính hãng Microsoft. Với 40 giờ học với chuyên gia Microsoft SQL server học viên sẽ được tìm hiểu các kiến thức và kỹ năng để có thể triển khai một hệ Cơ Sở Dữ Liệu dùng SQL Server của Microsoft. 

Sau khi hoàn thành khóa học, 45 học viên sẽ nắm được:

 • Mô tả khái niệm và định hướng kiến trúc về kho dữ liệu.
 • Lựa chọn hạ tầng phần cứng cho kho dữ liệu.
 • Thiết kế và thực hiện kho dữ liệu.
 • Thực hiện luồng dữ liệu trong một gói SSIS.
 • Gỡ lỗi và khắc phục sự cố các gói SSIS.
 • Thực hiện một giải pháp SSIS hỗ trợ tăng cường khả năng tải DW và thay đổi dữ liệu  
 • Tích hợp dữ liệu đám mây vào một hạ tầng kho dữ liệu
 • Thực hiện làm sạch dữ liệu sử dụng Microsoft Data Quality Services.
 • Thực hiện Master Data Services để thực thi toàn vẹn dữ liệu tại nguồn.
 • Mở rộng SSIS bằng cách tùy chỉnh kịch bản và các cấu phần.
 • Triển khai và cấu hình các gói SSIS.
 • Mô tả cách người quản lý thông tin có thể sử dụng dữ liệu từ kho dữ liệu.

Kết thúc khóa học, những học viên đạt đủ điều kiện của hãng Microsoft sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của chính hãng.

Bình luận

Tin tức mới