Certified Data Centre Expert - CDCE

  10/02/2017

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khoá học CDCE cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và toàn diện về việc thiết kế một Data Center luôn đảm bảo có tính “sẵn sàng cao” (hi-availability). Với các kiến thức và kỹ năng đạt được, học viên sẽ có đủ trình độ để thẩm định, đánh giá kỹ thuật về các thiết kế Data Center nhằm đảm bảo khai thác tối ưu và kinh doanh hiệu quả. Học viên có đủ kiến thức và đánh giá chính xác về sản phẩm (product evaluations) cũng như lý giải được sự lựa chọn thiết bị và phát triển thiết bị IET, IPVT. Chính vì vậy, khoá CDCE rất cần thiết cho người quản lý và quản trị Data Center, cũng như các cá nhân muốn tiếp nhận các kiến thức chuyên sâu về Data Center.

Sau khi hoàn tất khoá học CDCS, học viên có khả năng:

 • Lựa chon một phương án tối ưu cho việc xây dựng Data Center dựa trên nhu cầu của hiện tại và tương lai
 • Hiểu rõ và có khả năng mô tả được các thành phần quan trọng để đảm bảo tính hi-availability của một Data Center cũng như đưa ra một kế hoạch tối ưu để thiết lập và xây dựng một Data Center
 • Nắm vững thiết kế các giai đoạn trong vòng đời dự án Data Center và các bước thực hiện, triển khai dự án
 • Phân tích một kế hoạch kinh doanh cũng như từ đó có khả năng hoàn thiện một bản kế hoạch vắn tắt về dự án trường hợp kinh doanh và phát triển một bản tóm tắt kinh doanh nhằm phục hồi khả năng kinh doanh (business resilience), lựa chọn mức độ đầu tư xây dựng (site selection), cũng lường trước được các yêu cầu về thiết kế (design requirements) để khai thác Data Center một cách tối ưu tạo ra lợi nhuận.
 • Có đủ kiến thức để tiến hành đánh giá và kiểm toán việc thiết kế kỹ thuật theo chuẩn TIA
 • Đọc và hiểu sơ đồ điện tổng thể (Single Line Electrical Diagram) cũng như các tài liệu thiết kế liên quan, để từ đó có thể phát hiện các lỗi thiết kế thường gặp.
 • Đánh giá dải dữ liệu sản phẩm (product datasheets) và phân biệt được giữa thông số kỹ thuật (technical specifications) và tính năng (functional requirements) phù hợp với phạm vi và đặc tính kinh doanh.
 • Hiểu biết về sự tương quan giữa các yếu tố như diện tích không gian, khả năng chịu tải của sàn, khả năng làm mát, hệ thống điện, đặc tính bảo trì,..để đưa ra phương án thiết kế cho phù hợp
 • Lập kế hoạch về việc phát triển các đánh giá IET (Individual Equipment Test) và IPVT (Integrated Performance and Validation Test)
 • Xây dựng các văn bản hướng dẫn, các bản checklists cần thiết cho quá trình chuyển giao bao gồm các nội dung về trang thiết bị (facility), kiến trúc (architectural), máy móc (mechanical), điện (electrical), công nghệ thông tin (IT elements) cũng như các tài liệu liên quan.
 • Xây dựng kế hoạch “nghỉ hưu” (retirement) và thay thế các trang thiết bị trong Data Center.

THỜI LƯỢNG: 5 ngày (40 giờ)

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHOÁ HỌC

Khoá học được thiết kế cho các học viên là những người chịu trách nhiệm về việc xây dựng, cải tiến tính “sẵn sàng” (hi-availabe) nhằm hạn chế tối đa thời gian “chết” (downtime), chịu trách nhiệm việc cải tiến, di dời Data Center.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

Học viên đã có chứng chỉ CDCS (Certified Data Center Specialist)

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

 

1. Data Centre Life Cycle

 • Data Centre lifecycle stages and phases
 • Exercise: Stage/Phase/Milestone/Document mapping

2. Design Preparation

 • Creation of a SON – Statement Of Need
 • Technology review
 • Conceptual sizing
 • How to calculate for computer room space
 • How to calculate facility space
 • How to calculate incoming power
 • Exercise: Conceptual sizing building and power
 • Analysing capacity of existing facility
 • Analysing investment options
 • Site selection
 • Permits and approvals
 • Exercise: Site selection
 • Conceptual design
 • Budget and project timeline
 • Business case preparation
 • Project delivery structure
 • Project management options
 • Project manager and team

3. Design Planning

 • OSRA – Operational Systems Requirement Analysis
 • TFRA – Technical Facilities Requirement Analysis
 • Operational and maintenance review
 • RFP – Request For Proposal process
 • Vendor Selection

4. Design Development

 • Project Planning
 • Design Development
 • PDR – Preliminary Design Review
 • Equipment selection
 • FDR/V – Final Design Review/Validation
 • Exercise: Full design validation of power, cooling, floor plans, fire suppression
 • Design Freeze and LLIP
 • Creation of construction documents
 • BOM/BOQ – Bill Of Material / Bill Of Quantity
 • Exercise: Equipment selection

5. Acquire

 • Requirements of Purchase Orders
 • Shipping Terms
 • FWT/FAT – Factory Witness Test / Factory Acceptance Test
 • Sequencing
 • Incoming Goods Inspection and Handling
 • Asset management

6. Construct

 • Temporary Essential Services
 • Erection of the building
 • Permanent Essential Services
 • Building Inspection
 • Snag List
 • COF – Certificate Of Fitness

7. Fit-Out

 • Fit-Out
 • Builders Cleaning
 • As-Built Drawings

8. Test & Commissioning

 • IET – Individual Equipment Test
 • IPVT/IST – Integrated Performance Verification Test / Integrated Systems Test
 • Common mistakes with IET/IPVT
 • Deep Cleaning
 • Exercise: IET/IPVT scripting

9. Hand-Over

 • Facility Hand-Over requirements and documents
 • PCC – Practical Completion Certificate
 • DLP – Defect Liability Period
 • Defect Management
 • ICT Systems Installation
 • ICT Systems Testing
 • Hand-Over/DLP Expiry
 • FCC – Final Completion Certificate

10. Retirement

 • Reasons and definitions of retirement
 • Building the business case and project plan
 • Sequencing
 • Transfer of Site
 • Demolishing of Site
 • Legal matters
 • FCC – Final Completion Certificate

11. EXAM: Certified Data Center Expert

Bình luận