Certified Data Center Migration Specialist - CDMS

  10/02/2017

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Việc di dời Data Center là một thách thức mà ngày càng nhiều tổ chức đang phải đối mặt khi DC gặp các vấn đề về hạn chế không gian, năng lượng, cơ chế làm mát, hoặc do các yêu cầu khác như tập hợp nhiều DC nhỏ thành 1 DC quy mô thống nhất; giảm chi phí hoạt động với các sáng kiến cải thiện hiệu quả. Thực tế cho thấy, việc di dời DC luôn tiềm ẩn rủi ro cao, đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, thành phần, cá nhân có liên quan trong việc di dời DC.

Với khoá học “Chuyên gia di dời Data Center” Certified Data Center Migration Specialist (khoá CDMS), học viên được tiếp cận tất cả các khía cạnh của một sự di chuyển DC cũng như từng bước thực hiện các phương pháp di dời phù hợp, nhằm giảm bớt các rủi ro của công việc quá phức tạp này. Khoá học sẽ cung cấp cho người học rất nhiều gợi ý cũng như các lời khuyên thiết thực, có giá trị bởi những người đã thực hiện nhiều công cuộc di dời DC phức tạp.

Sau khi hoàn tất khoá học CDMS hoàn thành, học viên có khả năng:

 • Xây dựng và đánh giá về Chiến lược Data Center
 • Sử dụng các phương pháp đánh giá rủi ro khác nhau cùng với lời khuyên thiết thực cho việc di dời DC để giảm rủi ro, sự cố
 • Hiểu biết về các chiến lược di dời DC khác nhau
 • Hiểu biết về các khía cạnh pháp lý khi di chuyển một DC
 • Hiểu được tầm quan trọng của Business Service Reviews và Service Level Objectives
 • Xác định được kích thước và các thiết kế DC mục tiêu
 • Hiểu được tầm quan trọng của từng chi tiết và sự ảnh hưởng khi tiến hành di chuyển DC
 • Hiểu biết về các yêu cầu an toàn trong quá trình di chuyển DC
 • Được nhận nhiều lời khuyên thiết thực từ những chuyên gia đầu ngành về di dời DC

THỜI LƯỢNG: 2 ngày (16 giờ)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHOÁ HỌC

Để tham gia khoá học đạt kết quả tốt, học viên nên có 1 năm làm việc liên quan đến Data Center.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

 

1. Data Center Strategy

 • Data Center Lifecycle
 • Reasons to migrate a Data Center
 • Alternative to Data Center Migration
 • Consolidation
 • Outsourcing
 • Cloud Computing
 • Upgrade existing Data Center or Build New

2. Project Management

 • Project Management and methods
 • Scope statement
 • Statement of Work (SOW)
 • Work Breakdown Structure (WBS)
 • Allocate Time to the project
 • Cost and estimation methodology
 • Project Communication

3. Risk Management

 • Risk Management and methods
 • Risk identification
 • Risk assessment methodologies
 • Qualitative approach
 • Semi-quantitative approach
 • Quantitative approach
 • Risk evaluation
 • Risk treatment
 • Risk in Data Center migrations

4. Migration Strategies

 • Different Data Center Migration Strategies
 • Heterogeneous Migration
 • Homogeneous Migration
 • Physical Migration
 • Different IT Transformations
 • Pre Migration Transformation
 • Migration Transformation
 • Post Migration Transformation

5. Legal Aspects

 • Regulatory requirements
 • Contractual considerations
 • Legal aspects when decommissioning

6. High Level Discovery & Planning

 • The importance of Business Service Reviews
 • The concept of Availability
 • The concept of Recoverability
 • The importance of Service Level Objectives
 • Requirements on designing the Target IT Architecture
 • Information needed for High level planning

7. Design Target Data Center

 • Requirements for the target Data Center
 • Sizing the Data Center
 • Architectural requirements
 • Cooling requirements
 • Power requirements
 • Security

8. Detailed Discovery and Planning

 • The importance of discovery
 • Automated discovery Tools
 • Asset Management
 • Network and System Dependencies
 • Detailed Migration Planning
 • Migration Waves
 • Staffing
 • Warranties & Insurance

9. Safety

 • Safety precautions
 • Technical safety review
 • Electrical safety
 • Lifting
 • Personal safety during migration
 • Fire safety during migration

10. Security

 • Controversy between access and security Access control
 • Managing security during migration Security during migration
 • Key management Practical Hints and tips Continuous improvement

11. Implementation

 • Rehearsal
 • Route investigation
 • Resourcing
 • Logistics team
 • Packing
 • Transport
 • Installing the equipment
 • Post migration support

12. End of Project

 • Why project closure
 • Lessons learned
 • Phased completion of project
 • Criteria for project closure
 • The outcome of the project
 • End of project

EXAM: Certified Data Center Migration Specialist

Bình luận