Cecomtech và Trường nghiệp vụ Kho bạc hoàn thành dự án "Đào tạo cán bộ tin học cấp Huyện"

  28/06/2018

Dự án "Đào tạo cán bộ tin học cấp Huyện" của Trường Nghiệp vụ Kho bạc - Kho bạc Nhà nước là một dự án đào tạo quy mô lớn với hơn 330 học viên tham dự, tổ chức đồng thời tại Hà Nội - Đà Nẵng - TP.Hồ Chí Minh. Cecomtech vinh dự trở thành đơn vị trúng thầu, chịu trách nhiệm triển khai. Kết thúc 11 lớp đào tạo, căn cứ vào phiếu phản hồi sau khoá học, hầu hết các cán bộ tham gia lớp học đều đánh giá rất cao nội dung đào tạo, kiến thức kinh nghiệm của giảng viên và công tác hậu cần, tổ chức lớp học. Các cán bộ cho rằng những kiến thức và kĩ năng thu nạp được giúp họ có khả năng hiểu và tự thực hiện được các kỹ thuật cơ bản, từ đó có thể đáp ứng đúng và đủ qui trình trong quản trị, cài đặt, vận hành, bảo vệ hệ thống, sử dụng thành thạo các thao tác ứng dụng văn phòng, nắm vững các quy định về chính sách an toàn thông tin nói chung và của Kho bạc nói riêng.

Sau đây là một số hình ảnh của dự án:

 

Bình luận

Tin tức mới