Cecomtech triển khai thành công khoá học "Kỹ thuật giám sát và cảnh báo sự cố mạng, máy chủ nâng cao"

  11/05/2018

Khóa đào tạo này nhấn mạnh vào các máy chủ UNIX, Linux và Windows. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên học các  kỹ thuật cho phép người tham gia hành động chủ động trước khi ảnh hưởng đến hiệu suất của máy chủ / mạng. và làm thế nào để tự động hoá các máy chủ giám sát và mạng lưới tổ chức, và thông báo các vấn đề trước khi chúng có ảnh hưởng bất lợi đến mức độ hoạt động với khóa học.Học viên còn được học các kỹ thuật tạo ra các báo cáo toàn diện để giảm thiểu thời gian chết của máy chủ cũng được đề cập đến.

Đối tượng:

Khóa học này nhằm vào các quản trị viên Hệ thống, Quản trị mạng và nhân viên tham gia vào các mạng lưới tổ chức.

Mục tiêu khóa học

  • Hiểu các máy chủ và các tính năng của chúng
  • Giám sát thiết bị mạng
  • Hiểu được các mục tiêu và kịch bản của Giám sát Web
  • Cài đặt và cấu hình máy chủ Nagios
  • Cấu hình các nhóm Host
  • Tùy chỉnh cấu hình cảnh báo tự động cho các máy chủ
  • Cấu hình Thông báo và Lộ trình
  • Hiểu "Zabbix"

Một số hình ảnh của khoá học:

Bình luận

Tin tức mới