Cecomtech tổ chức khóa học Phát triển ứng dụng, tích hợp các dịch vụ bằng IBM Integration Bus

  16/04/2018

Khóa học ở mức độ nâng cao sẽ đi sâu vào các chủ đề: làm thế nào để khởi tại thành công các ứng dung và các dịch vụ tích hợp bằng IBM Integration Bus.

Khóa học sẽ hướng dẫn học viên cách phát triển, triển khai và hỗ trợ các ứng dụng “platform-independent message”, tích hợp các dịch vụ bằng IBM Integration Bus. Các ứng dụng và các tích hợp dịch vụ này sẽ sử dụng các “message” độc lập để chuyển tải các dữ liệu giữa những người yêu cầu dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời cho phép dữ liệu được định tuyến, chuyển đổi và phong phú hơn trong quá trình xử lý.

Các bài lab được thiết kế riêng bao gồm

Lab 1: Implementing Message Aggregation
Lab 2. Extending a DFDL Model
Lab 3: Implementing Web Services
Lab 4: Creating an Integration Service
Lab 5: Creating IBM MQ and Database Services 
Lab 6: Creating a Decision Service
Lab 7: Implementing IBM Integration Bus Runtime Security
Lab 8: Recording and Replaying Message Flow Data

Bình luận

Tin tức mới