Cecomtech tổ chức khóa học chính hãng Microsoft: "Administering Windows Server® 2012"

  26/06/2017

Khóa học được triển khai kết hợp 50% - 50% lý thuyết và thực hành mang đến cho học viên những kiến thức để quản trị Windows Server 2012. Học viên sẽ nắm vững các khái niệm về Active Directory nhằm nâng cao công tác quản trị trên hệ điều hành Windows Server 2012.

Sau khóa học, học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng để:

·                     Tạo và duy trì image của máy chủ

·                     Cấu hình và khắc phục sự cố của dịch vụ DNS

·                     Quản lý người dùng thông qua tài khoản và chính sách Group Policy

·                     Cấu hình và khắc phục các sự cố liên quan đến dịch vụ truy cập từ xa (Remote Access), Network Policy Server (NPS), Network Access Protection (NAP)

·                     Tối ưu hóa việc chia sẻ file

·                     Cấu hình mã hóa, kiểm toán

Các học viên đến từ ngành Tài chính đánh giá cao những kiến thức thực tiễn từ những case study mà giảng viên chia sẻ và hướng dẫn trong khóa học. Học viên cũng đề xuất cần có thêm những khóa học với cách giảng dạy và hướng dẫn tương tự nhằm hỗ trợ tối ưu những kiến thức thực tiễn để có thể ứng dụng trong công tác chuyên môn hàng ngày.

Một số hình ảnh cuối khóa học:

Bình luận