Cecomtech tổ chức khoá đào tạo Java cơ bản

  01/08/2018

Java được tạo ra với tiêu chí "Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi" ("Write Once, Run Anywhere" (WORA)). Chương trình phần mềm viết bằng Java có thể chạy trên mọi nền tảng (platform) khác nhau thông qua một môi trường thực thi với điều kiện có môi trường thực thi thích hợp hỗ trợ nền tảng đó.

Khoá học Java cơ bản được Cecomtech thiết kế với mục tiêu chính:

  • Đơn giản, hướng đối tượng và quen thuộc.
  • Mạnh mẽ và an toàn.
  • Kiến trúc trung lập và di động.
  • Thực thi với hiệu suất cao.
  • Dịch ra bytecode, phân luồng và năng động.
  • Dễ sử dụng cho người dùng Java

Với thời lượng thực hành lên tới 80%, bài kiểm tra cuối khoá cũng được giảng viên biện soạn dưới dạng bài thực hành, khoá học đã kết thúc tốt đẹp. Các cán bộ cho rằng những kiến thức và kĩ năng thu nạp được giúp họ có khả năng hiểu và tự thực hiện được các kỹ thuật cơ bản, từ đó có thể thực hiện đúng và đủ các qui trình trong công tác lập trình phần mềm tại cơ quan.

Một số hình ảnh khoá học:

Bình luận

Tin tức mới