Cecomtech tổ chức đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho cán bộ tin học cấp Cục DTNN khu vực" cho cán bộ tin học thuộc Tổng cục Dữ trữ Nhà nước.

  12/09/2016

Từ ngày 05 - 09/09/2016, Công ty CP Công nghệ Cecomtech Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu cho cán bộ tin học cấp Cục DTNN khu vực" cho cán bộ tin học thuộc Tổng cục Dữ trữ Nhà nước.

Nội dung chủ yếu của khoá học này tập trung vào:

  • Các kiến thức nâng cao về hạ tầng hệ thống CNTT
  • An toàn, bảo mật thông tin
  • Các quy định về quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin
  • Quản trị vận hành hệ thống tại các Cục DTNN khu vực

Căn cứ vào Phiếu phản hồi sau khoá học, hầu hết các cán bộ tham gia lớp học đều đánh giá cao nội dung khoá học, kiến thức kinh nghiệm của Giảng viên và công tác hậu cần, tổ chức lớp học. Các cán bộ cho rằng những kiến thức và kĩ năng thu nạp được giúp họ có khả năng hiểu và tự thực hiện được các kỹ thuật cơ bản đến nâng cao, từ đó có thể thực hiện đúng và đủ các qui trình trong công tác cài đặt, cấu hình, quản trị và vận hành hệ thống , sử dụng thành thạo các tính năng cập nhật trong quản trị hạ tầng hệ thống CNTT, nắm vững các quy định về chính sách an toàn thông tin nói chung và của ngành Dự trữ nói riêng.

Sau đây là một vài hình ảnh của khoá học:

 

Bình luận

Tin tức mới