Cecomtech đào tạo "Kỹ năng lập kế hoạch khoa học và hiệu quả"

  30/05/2018

Chương trình đào tạo: "Kỹ năng lập kế hoạch khoa học hiệu quả" nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng lập kế hoạch. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác và quản lý dự án. Thông qua chương trình đào tạo, đội ngũ quản lý sẽ nắm được các nội dung cơ bản về lập kế hoạch và quản lý dự án. Đồng thời, hiểu được và thực hành áp dụng các công cụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát dự án. Phương pháp giảng dạy mà Cecomtech áp dụng trong khoá học này là sự kết hợp linh hoạt giữa thuyết giảng ngắn, thảo luận mở, các bài tập nhóm, bài tập cá nhân và các bài thực hành theo tình huống thực tế đã nhận được phản hồi tích cực từ học viên tham gia khoá học.

Một số hình ảnh:

 

Bình luận

Tin tức mới