Cecomtech chào đón các học viên thuộc khối viễn thông đến tham gia khóa học nâng cao về hạ tầng điện toán đám mây

  17/06/2016

Trong tháng 6 , Cecomtech chào đón các học viên thuộc khối viễn thông đến tham gia khóa học nâng cao về hạ tầng điện toán đám mây. Được thế giới dự đoán sẽ là “ cơn sóng thần công nghệ” , Công nghệ điện toán đám mây thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong nước nói chung . Việc nâng cao kiến thức xây dựng hạ tầng và ứng dụng điện toán đám mây trong công việc cho các cán bộ công nghệ thông tin là một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp viễn thông hiện nay. Khóa học của Cecomtech trang bị cho học viên các kiến thức giúp xây dựng hạ tầng điện toán đám mây dựa trên các mô hình điện toán đám mây tiêu chuẩn. Đối với mỗi tầng và chức năng, phần này mô tả các công nghệ, thành phần, qui trình và kĩ thuật liên quan. Sau khi hoàn khoá học này, học viên có kiến thức trong việc đưa ra các quyết định về công nghệ, qui trình, kĩ thuật cần thiết để xây dựng hạ tầng điện toán đám mây.

Để biết thêm thông tin chi tiết về khoá học, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Bình luận

Tin tức mới