CCDA – Cisco Certified Design Associate

  23/06/2016

Tổng quan khóa học

Khóa học cung cấp các nguyên lý, phương pháp cơ bản khi thiết kế, thẩm định cơ sở hạ tầng, các dịch vụ và các giải pháp về campus, data center, bảo mật an toàn thông tin, kết nối băng thông rộng cho các tổ chức, doanh nghiệp. Các nội dung chính trong khóa học:

 • Kết nối hệ thốngmạng tổng vàcácmạngtrung tâm dữ liệu.
 • VLAN và định tuyến liên VLAN.
 • Mạng LAN không dây và cân nhắc thiết kế.
 • Thiết kếcông nghệbằng giọng nói.
 • Thực hiện các thao tác kỹ thuật bảo mật.

Thời lượng khóa học:  120 giờ

Đối tượng khóa học:

Chuyên gia tư vấn dự án, Kỹ sư hệ thống, Kỹ thuật viên, Quản trị mạng đang phụ trách về CNTT tại các cơ quan, doanh nghiệp muốn có kiến thức và kinh nghiệm để vận hành cho hệ thống mạng của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu trình độ đầu vào: Có kiến thức của CCNA

Nội dung chi tiết:

 • Describe the Methodology used to design a network.
 • Describe network structure and modularity
 • Design Basic Enterprise Campus Networks
 • Design Enterprise Edge and Remote Network Modules
 • Design IP Addressing and Routing Protocols
 • Design security services
 • Identify voice networking considerations
 • Identify wireless networking considerations

Bình luận