Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình đào tạo “Nâng cao nhận thức an toàn thông tin”

  09/03/2020

Nội dung khóa đào tạo nhằm giúp cán bộ lãnh đạo cũng như người lao động toàn Tổng công ty có thể nhận biết các hiểm họa và rủi ro an toàn thông tin (ATTT) thường trực đe dọa hoạt động và tài sản của tổ chức; có kiến thức tối thiểu để tự bảo đảm ATTT trong công việc thường ngày và cuộc sống số; biết cần bắt đầu từ đâu để đảm bảo ATTT cho cá nhân và tổ chức, đặc biệt trong điều kiện ngân sách hạn chế; phối hợp tốt hơn với bộ phận liên quan khi đề xuất, phê duyệt, triển khai các dự án về ATTT.

Tại lớp đào tạo, giảng viên đến từ Cục ATTTT Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu tổng quan về tình hình an toàn an ninh thông tin tại Việt Nam và thế giới. Các giải pháp, công cụ và lỗ hổng thường gặp. Các nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin. Giới thiệu các tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin được áp dụng trên thế giới. Hệ thống quản lý an toàn an ninh thông tin ISO 27001. Xử lý nguy cơ mất ATTT từ nội bộ.

Phát biểu tại lớp đào tạo, Tổng giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh về sự cần thiết của chương trình đào tạo lần này. Thông qua khoá học, cán bộ công nhân viên sẽ nhận thức rõ hơn vai trò của bản thân đối với vấn đề đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu của cá nhân, của đơn vị mình và của Tổng công ty. Để khoá đào tạo hiệu quả, Tổng giám đốc cũng yêu cầu học viên nghiêm túc, tăng cường trao đổi, thảo luận với giảng viên và tập trung năm bắt những nội dung của khóa đào tạo.

Nguồn: Tổng công ty Bưu điện VN

Bình luận

Tin tức mới